Optimismen slut for i år

Men næste år sejler de igen og opretter en ungdomsafdeling

EMNER 16. september 2002 08:00

EGENSE: 15 børn og 10 forældre mødte forleden op i Egense Sejlklub for at afslutte et halvt års prøvesejlads i klubbens optimistjoller, og udover sejlads bød aftenen på hyggeligt samvær med sodavand og varme pølser. Egense Sejlklub, der for 15 år siden havde en aktiv ungdomsafdeling, forsøger atter at skabe interesse for sejlsportens mange glæder hos de unge mennesker, og det var med stor glæde, bestyrelsesmedlemmerne Per Sørensen og Per Bang kunne byde velkommen til sommeren sidste sejladsaften på havnen i Egense. Flere end 20 børn og 12 forældre er i sommerens løb mødt frem for at sejle under kyndig vejledning af den gamle søulk Ib Nielsen, Brøndbjerggård, som på sin helt egen facon forstår at interessere og tryllebinde de unge mennesker i teoretisk og praktisk sejlads. Forældrene har ligeledes givet deres bidrag med at styre og holde øje med de små fartdjævle specielt når der var rigeligt vind inde i havnebassinet og pladsen trang. Og skulle der et trøstens ord til, når der var grundstødning eller sejlet ramte én i hovedet, ja, så var der heller ikke langt til den de beroligende ord. Det åbne hav Efter få sejladser var der enkelte modige børn, der gerne ville på havet ud, hvor der var plads og god vind. Per Sørensen fra Egense Sejlklub var således primus motor i at få etableret en rigtig optimistbane ude i Kattegat, og den har været flittigt anvendt i sensommeren. At dømme efter interessen vurderer Per Bang fra sejlklubben, at ungdomsafdelingen kan etableres ved sæsonstart 2003. Klubben har stillet et skur til optimisternes disposition, og via frivilligt arbejde fra forældreside samt tilskud fra fonde vil skuret i vinterens løb blive renoveret med faciliteter til såvel børn som materiel. Ved afslutningsarrangementet kunne Per Bang oplyse, at Sejlflod Kommunes Folkeoplysningsudvalg havde ydet tilskud til ungdomsklubbens etablering, og at der med spænding afventes svar fra Spar Nord Fonden. De mange børn har fra første færd oplevet stor fokus på sikkerhed - ikke blot i tale men også i praksis. Til alle sejladser har forældre og medlemmer fra Egense Sejlklub været med i følgebåde i såvel havnebassin som på det åbne hav - ligesom det at bære redningsvest har været en naturlig ting. Sejlklubben agter i øvrigt at sende et par voksne på instruktørkursus i Dansk Sejlunions regi, således at man er ajourført til næste sæson. For at anskueliggøre hvad det betyder at tage sikkerhed alvorligt viste én af forældrene, Thomas Lyngholm, hvordan man vender en kæntret optimistjolle i vandet. Efterleves de få regler i en nødsituation kan en tragedie ofte undgås. Børnene var begejstrede og gav klapsalver for Lyngholms "grønlændervending" i havnebassinet. Efter sejladsen mødtes børnene ved deres "eget klubhus", hvor Sejlklubben var vært ved en forfriskning samt en lille gave, der var det synlige bevis for sommerens sejladser i Egense.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...