Optræk til civil ulydighed BUDGET 2008: Flere partier villige til stor skattestigning trods Thor Pedersens advarsel om sanktioner

Borgmester Erik Sørensen: - Vi kan ikke spare os ud af det... Arkivfoto: bent jakobsen

Borgmester Erik Sørensen: - Vi kan ikke spare os ud af det... Arkivfoto: bent jakobsen

FREDERIKSHAVN:På søndag mødes alle byrådets partier til stormøde om næste års budget. Opgaven går, kort fortalt, ud på at skabe bedre balance mellem indtægter og udgifter. For øjeblikket er der et minus på 45 mio. kroner om året og da kommunekassen stort set er tom, er der ingen hjælp at hente her. Så er der to muligheder: At hæve indtægterne, eksempelvis i form af en klækkelig skattestigning, eller at sænke udgifterne, læs: besparelser og nedskæringer. Løsningen bliver formentlig ikke et enten eller men et både og. - Vi kan ikke spare os ud af det, men er nødt til at øge indtægterne, siger borgmester Erik Sørensen, der er klar til at trodse finansminister Thor Pedersens krav om mådehold. Ifølge KL¿s aftale med regeringen må kommunerne tilsammen bruge 750 mio. kroner mere i 2008. Frederikshavns andel svarer cirka til 7,5 mio. kr. - og det forslår ingen steder, siger borgmesteren, der vil hæve skatten med én procent, hvilket svarer til 75 mio. kroner i ekstra skatteindtægt. Det afviser Venstre pure. - Der kan måske blive tale om en beskeden skattestigning på 0,3-0,4 procent, siger Hans Jørgen Kaptain. Grotesk situation Ole Rørbæk, Kommunelisten, er ikke fremmed for en skattestigning: - Danskerne ønsker mere velfærd frem for skattelettelser. Det er en grotesk situation, vi er i. Vi har nu haft skattestop i fem-seks år og kommunerne er ikke fået tilført flere midler. Samtidig har statskassen et overskud på 80 milliarder. Forstå det, hvem der kan, sagde Ole Rørbæk på onsdagens byrådsmøde. Han rettede en skarp kritik mod Venstre - der forlangte Rørbæk og Jens Hedegaard sat uden for døren, da politikerne for en uge siden forhandlede om ¿Den store Plan¿, salget af el- og varmeforsyningen. - Højst udemokratisk. Hans Jørgen Kaptains begrundelse var, at vi ikke ville være med til at lukke Volstrup Skole. Nu ender det med, at Venstre hverken vil være med i Den store Plan eller ny skolestruktur. Venstre vil ingenting. Det er én gang taktisk spin. Hvor har vi Venstre, spurgte Ole Rørbæk retorisk. Ris og ros til S SF er indstillet på ¿civil ulydighed¿ og frygter ikke Thors Hammer. - Vi advarede i sin tid mod kommunalreformen og den meget uklare finansiering af den. Hvis tilstrækkelig mange af landets kommuner, for eksempel 95 af 98, er civilt ulydige, vil jeg gerne se, hvad regeringen vil stille op, sagde Paul Rode - der roste Socialdemokraterne for at have bevæget sig i sagen om skolestruktur: - For et år siden ville S, med bind for øjnene, spare 18 mio. kroner på skoleområdet. En massakre, der ville betyde lukning af seks-syv skoler. Nu vil man lukke tre skoler, bygge en ny i Frederikshavn og det er måske den næstbedste løsning, sagde Paul Rode Andersen. Han satte spørgsmålstegn ved flertallet for at lukke Volstrup Skole: - Jeg er spændt på at høre, hvad Socialdemokraternes Sæbyfolk mener om den sag. Hvis S vil være med til ikke at lukke Volstrup og hvis vi kan finde en anden finansiering af Den store Plan end salg af forsyningen, kan de måske få SF med og dermed skærme den ene flanke af. Godt at blive klogere Birthe Marie Pilgaard, Socialdemokraternes gruppeformand, mente, at Paul Rode må have det svært som B&U-formand. - SF har sat sig over i et hjørne og uden for indflydelse og ansvar. Vi andre udvikler os og bliver klogere. Det gælder ikke SF. De konservatives Peter Nielsen beklagede, at beslutningen om skolestruktur ikke havde afventet det såkaldte bygningsatlas. - Så havde vi undgået denne zig-zagkurs. Socialudvalgsformand Birgit Hansen (S) gjorde opmærksom på, at socialområdet er underbudgetteret: - Blandt andet har vi en række ældrecentre i oplandet, som skal renoveres, eller lukker Arbejdstilsynet dem. 1. oktober klokken 9.00 er sidste frist for ændringsforslag til Budget 2008, der skal vedtages i byrådet 10. oktober.