Optræk til menighedsrådsvalg

} BINDSLEV: En kreds af borgere i Bindslev har den sidste tid arbejdet på i forbindelse med menighedsrådsvalget i november at finde frem til en liste nummer to i Bindslev. Det gør man for at fremkalde et egentlig valg, idet det er 24 år siden, der sidst har været offentligt afstemningsvalg til menighedsrådet i Bindslev. Derfor har folkene bag Liset 2 nu indbudt til møde i Bindslev Sognehus på torsdag klokken 17. Her vil man tilrettelægge en plan for opstilling af kandidater. Flere har allerede meldt sig. På mødet vil alle regler vedrørendse menighedsrådsvalg blive gennemgået og flere forslag til kandidater er velkomne. } FORBØNS- OG LOVSANGSGUDSTJENESTE: I aften holdes efterårets første forbøns- og lovsangsgudstjeneste i Hirtshals Kirke. Ved gudstjenesten vil der være en kort prædiken ved sognepræst Bjarne Hougaard.Der vil være tid til stilhed og forbøn, hvor der er foreskellige muligheder for selv at bede eller lade andre bede for sig. Organist Birgitte Zielke vil lade musik ledsage forbønnen. Som afslutning vil der være lovsang med nyere sange og salmer. } HØSTFEST: Tre lokale foreninger i Tuen holder fast ved traditionerne og holder stor høstfest i Tuen Forsamlingshus lørdag 2. oktober. Der bliver spisning og dans til "Spillefuglenes" musik og traditionen med amerikansk lotteri holdes ligeledes i hævd. Arrangør er Tuen Borgerforening, Tuen Forsamlingshus og Tuen Folkedansere. Tilmelding til Evald Søndergaard inden søndag. } HUSHANDLER: Flemming Guldager Nielsen har solgt Grønspættevej 11, Tversted til Sidse Lind Pedersen og Lars Pedersen. Købesummen er ikke oplyst, men ejendomsværdien er 400.000 kr. } Knud Møller Andersen har solgt Steffensvej 4, Tornby til Grethe Andersen og Jens Møller Andersen. Købesummen er ikke oplyst, men ejendomsværdien er 630.000 kr.

Forsiden