Optræk til nyt budgetforlig

Signaler fra budgetseminar lyder på uændret skat og grundskyld

ARDEN:Det dufter unægtelig af endnu et budgetforlig i Arden Kommune. Ikke kun fordi, traditionen efterhånden byder det i Arden Byråd, hvor de 15 folkevalgte raden rundt har kunnet forliges om den kommunale økonomien de seneste fem år i træk. Men også fordi, der lød fordragelige toner under byrådets langvarige budgetseminar forleden. Der står hverken lukning af en skole, et ældrekøkken eller lignende alvorstunge nedskæringer i sigte. - Trods et vist pres på økonomien forventer jeg ingen dramatiske besparelser. Og jeg fornemmer bred enighed og opbakning bag et budget 2004 med uændret skat og grundskyld. Men som borgmester er det helt klart også min ambition at nå det bredest mulige forlig. Det vil både borgerne og stemningen i byrådet være bedst tjent med, vurderer H. C. Maarup. Vanskelig stillet Endnu mangler politikerne at finde godt tre millioner kroner for at få balance mellem indtægter og udgifter. - Men en vis styrkelse af kassebeholdningen til uforudsete udgifter vil fortsat være nødvendig. De seneste to år har beholdningen svinget mellem 15 og 20 millioner kroner, og det er fint nok. Men mindre må den heller ikke blive, advarer borgmesteren. Knap 12 millioner kroner får Arden Kommune ekstraordinært tildelt som særlig vanskelig stillet kommune. I indeværende år har kommunen fået ni sådanne millioner i trængselshjælp. Maa-rup afviser, at hjælpen kan blive en sovepude for bugdetlægningen. - Efter Inderigsministeriets beregninger at dømme mangler vi 26,3 millioner kroner i at ramme et gennemsnitligt indtægtsgrundlag for landet som helhed. Så det er ikke spor for meget, at vi får 12 millioner kroner. For vi mangler jo sådan set stadig 14,3 millioner kroner i at være ligestillet med en danske gennemsnitskommune, hvad beskatningsgrundlag angår, pointerer borgmesteren. Blandt skævhederne opregner han summen af de sociale udgifter, som er større end hos gennemsnitskommunen. Og i samme, negative retning trækker beskatning af selskaber og kapitalpensioner, som giver Arden mindre end kommuner som helhed. Store virksomheder som Rockwool (Hedehusene) og amrikanskejede Univeyor lægger ganske vist mange arbejdspladser i Arden Kommune, men betaler selskabsskat andetsteds. Endvidere har erhvervsaktive borgere i Arden Kommune lagt mindre til side til kapitalpension end i den gennemsnitlige, danske kommune. Det forringer afkastet i kommunekassen. På baggrund af pejlingerne fra budgetseminaret sætter økonomidudvalget sig på mandag sammen og laver et oplæg til byrådet. Førstebehandling foregår 8. september og 13. oktober skal budgettet vedtages.