Optræk til sparerunde i socialudvalget

Udvalg skal finde 5,8 mio. kr. for at få budget til at hænge sammen - og det er uden ønsker

HALS:Meget tyder i øjeblikket på, at Hals Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2005 må til at gennemføre en sparerunde på det sociale område. Det står klart, efter at socialudvalget på et møde i denne uge kunne konstatere, at der med en almindelig fremskrivning af budgettet er et behov for at finde et beløb på 5,8 mio. kr. for at bragt udvalgsbudgettet tilbage i balance. Tallet lå egentlig på 7,3 mio. kr., men her kunne der ved en række hurtige, lettilgængelige justeringer af udgifts- og indtægtsforventningerne i 2005 gennemføres en reducering på 1,5 mio. kr. til de nævnte 5,8 mio. kr. - Men det er stadig mange penge. Specielt når man tænker på, at der i beløbet ikke er indarbejdet de ønsker, vi har for næste år, siger formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V). Ingen vej udenom Udvalgsformanden noterer sig i den forbindelse, at der på de fleste af udvalgets arbejdsområder er tale om lovbestemte områder, hvor kommunen ikke kan undsige at betale det, der er nødvendigt. I den forbindelse kan Ane-Marie Viegh Jørgensen videre berette, at man blandt de største merudgifter-poster finder boligindretning (2,5 mio. kr.), førtidspension med 35 procents refusion (1,6 mio. kr.), udgifter til privat ansatte plejere og hjælpere (1,0 mio. kr.), førtidspension med 65 procents refusion (600.000 kr.) og ældrepleje-betaling til andre kommuner (500.000 kr.). Fokus på serviceniveau - Når der er tale om lovbestemte tal, er der intet, vi kan gøre, og så må vi til at se på serviceniveauet inden for hjemmeplejen, konstaterer Ane-Marie Viegh Jørgensen og fortsætter: - Det håber jeg ikke, at vi kommer til, men kendsgerningen er jo den, at budgettet skal holdes. Ane-Marie Viegh Jørgensen bemærker videre, at de i socialudvalget ikke vil foretage sig mere i sagen, indtil der er skabt et samlet overblik over kommunens økonomiske situation forud for budgetlægningen for 2005. - Men der ligger noget af en arbejdsopgave i det her, slutter hun.