Dronninglund

Optræk til vagtskifte i styregruppe for nyt sundhedscenter

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Selv om den politiske styregruppe for det nye sundhedscenter i Brønderslev-Dronninglund ikke har ret lang tid på bagen, er der allerede nu optræk til en udskiftning af medlemmerne i denne styregruppe. Det sker, fordi styregruppen p.t. består af medlemmer, der er udpeget af de "gamle" byråd i Dronninglund og Brønderslev kommuner. Da styregruppens funktionsperiode imidlertid kommer til at række længere end til udgangen af 2006 - hvor de "gamle" byråds funktionsperiode udløber - er der nu fremsat forslag om, at der skal nye folk ind i styregruppen. De skal nye medlemmer skal vælges af det nye Sammenlægningsudvalg for Brønderslev-Dronninglund Kommune.