Opvarmning af verdenshavene sker hurtigere end antaget

Udviklingen i havene kan gøre det endnu vanskeligere at stoppe global opvarmning, advarer forskerrapport.

Isbjørn i Nordgrønland. Hvis det ikke lykkes at holde stigningen i den globale opvarmning nede på 1,5 grader, vil Ishavet med stor sandsynlighed smelte om sommeren, siger forskere.

Isbjørn i Nordgrønland. Hvis det ikke lykkes at holde stigningen i den globale opvarmning nede på 1,5 grader, vil Ishavet med stor sandsynlighed smelte om sommeren, siger forskere.

LOS ANGELES: Verdenshavene har optaget langt mere varme end antaget, siger en ny forskerrapport.

- I de seneste 25 år har oceanerne absorberet 60 procent mere varme end hidtil opgivet. Det betyder, at Jorden er mere sårbar over for udslip af fossile brændstoffer end anslået, hedder det i rapporten.

Det kan gøre det endnu vanskeligere at holde den globale opvarmning inden for det fastsatte sikkerhedsniveau i dette århundrede.

Ifølge de seneste vurderinger fra FN's klimapanel (IPCC) har verdenshavene optaget over 90 procent af den varme, der er opstået som følge af drivhusgasserne i atmosfæren.

Men den nye undersøgelse siger, at der er tale om en forøgelse, som ligger 60 procent over, hvad klimapanelet har vurderet.

IPCC opregnede for nylig de mange fordele for verden, hvis det lykkes at holde klodens opvarmning på 1,5 grader over førindustrielt niveau. Men det kræver en hurtig og hidtil uset indsats på alle samfundsområder.

Den nye rapport, som er offentliggjort i tidsskriftet Nature, siger, at det bliver ekstremt vanskeligt.

- Der er dyb bekymring over dette, siger Laure Resplandy fra Princeton Universitet i New Jersey, hovedforfatter til den nye rapport, til BBC.

Hun og de øvrige forfattere advarer om, at vandstanden i verdenshavene kan stige hurtigere end forudsagt.

- Den ekstra varme, der optages i havene, gør det vanskeligere at holde opvarmningen under 1,5 grad eller endog under 2,0 grad i dette århundrede. Men samtidig vil varmere verdenshave indeholde mindre ilt, hvilket har følger for de marine økosystemer, siger Resplandy til BBC.

Siden 2007 har forskere kunnet udnytte omkring 4000 robotbøjer i den såkaldte Argo-flåde, som registrerer temperaturer og saltholdighed i verdenshavene. Temperaturerne bestemmes blandt andet ved at måle indholdet af ilt og CO2 i luften.

Tidligere anvendte metoder har været behæftet med langt større usikkerhed.

/ritzau/