Opvarmning skal ske med mindre energi

Kravene til boligers energiforbrug bliver et salgsparameter.

Jan Høilund Christensen har etableret sig med sit firma Engko i Sennels. Han er uddannet tømrer og har sideløbende uddannet sig til energivejleder med kompetencer i energirenovering.Foto: Ole Iversen

Jan Høilund Christensen har etableret sig med sit firma Engko i Sennels. Han er uddannet tømrer og har sideløbende uddannet sig til energivejleder med kompetencer i energirenovering.Foto: Ole Iversen

En markant reducering af udledningen af CO2, mindre forbrug af energi til opvarmning af boligen og en ganske almindelig sund indstilling til familiens økonomi er alle argumenter for at give sin bolig en energirenovering med henblik på at reducere udslippet af CO2 og forbedre sin økonomi. Eller som Jan Høilund Christensen formulerer det, så kan energirenoveringen finansiere et andet forbrug, som for eksempel et nyt køkken. - Energirenoveringen vil reducere boligens drift, og jeg mener, at det skal finansieres med et 30-årigt lån, siger Jan Høilund Christensen. Han er 28 år og uddannet tømrer, og har siden uddannet sig videre til energivejleder med kompetencer inden for klimaskærm, som dækker over vægge, gulv og tag, samt installation, som dækker over el og VVS. Uddannelsen er udbudt på Teknologisk Institut, og Jan Høilund Christensen har uddannet sig sideløbende med sit arbejde som tømrer. Potentiale Jan Høilund Christensen ser et stort potentiale i energirenovering. Både med sin egen nystartede virksomhed Engko, men så sandelig også for boligejerne, som de kommende år vil kunne mærke, at netop energirenovering vil vægte højt som et salgsparameter. Jan Høilund Christensen peger på tre store kundegrupper, og det er håndværksmestre, den finansielle sektor og forsyningsværkerne, som alle har kontakt til slutbrugerne. - De kommende år bliver der stillet krav om energirenovering, og EU er allerede i gang, siger han og påpeger, at det er årsagen til, at disse tre sektorer skal være en del af løsningen med energirenovering. Udregninger Jan Høilund Christensen gennemgår en bolig, og hvilken stand den er i set fra et energimæssigt synspunkt. - Dernæst skal kunden kontakte en håndværksmester, som kan foretage de energirenoveringer, som er nødvendige, og jeg kan sagtens være behjælpelig med at finde en mester, fortæller Jan Høilund Christensen, som selv er i stand til via sit firma Engko at beregne, hvor meget energiforbruget bliver reduceret, og hvor meget energiregningen skrumper. Snedsted Jan Høilund Christensen og hans firma Engko er i gang med et større projekt for Snedsted Varmeværk, hvor 50 boliger skal undersøges for deres energiforbrug, og hvad der skal til for at mindske forbruget. - Når vi har klarlagt de 50 boliger, kan vi foretage et estimat for varmeværkets omkring 600 brugere, og hvor meget der totalt set kan spares på energiregningen, forbruget og udledningen af CO2, siger han, der i øvrigt har den erfaring, at boligejere ofte køber for store anlæg til solceller og jordvarme. - Man bør kontakte en energivejleder, inden man går i gang med disse projekter, mener han.