Børnepasning

Ord gør en forskel

50 dagplejere har været på kommunikationskursus

I Dagplejen i Brønderslev Kommune er der fokus på kommunikation, og i 2010 har 50 dagplejere været på kommunikationskursus. Det fremgår af rapporten med faglige kvalitetsoplysninger, som kommunen har lavet. - Dagplejen prioriterer kommunikation højt. Dagplejere arbejder primært alene i eget hjem, og står ofte overfor kommunikative udfordringer. I forhold til forældresamarbejdet er tydelig kommunikation samt dialog om gensidige forventninger vigtige, skriver forvaltningen. Leder af Dagplejen, Jonna Østenkær, forklarer, hvorfor kommunikation er så vigtig. - Det er det fordi, det ofte er der, vi kan sige, at det går galt, hvis det går galt. Det er kommunikationen mellem dagplejer og forældre, dels fordi en stor del af dagplejerne ikke har en faglig baggrund, og fordi det for forældrenes vedkommende er meget følelsesmæssigt at skulle aflevere deres barn. Det handler om at lære at have forståelse for hinanden, siger hun. Er træls eller har det træls Når dagplejerne bliver bedre uddannet indenfor kommunikation, er de bedre rustet til at være gode til samarbejdet med forældrene. Jonna Østenkær giver et eksempel på, hvorfor det betyder så meget, hvordan man snakker sammen: - Hvis forældrene hører, at barnet har været træls, så er det en ting - men hvis de hører, at barnet har haft det træls, så er det straks noget helt andet, vi snakker om, siger hun. Hun understreger, at det er vigtigt at holde fokus på, hvordan der bliver talt om børnene - for det billede, som forældrene får af deres barn, er ofte det, dagplejeren foftæller. - Hvis de hele tiden får at vide, at barnet driller, så bliver det et barn, der driller, siger Jonna Østenkær. Glemte vanter Dagplejerne lærer på kurserne om at tale i girafsprog og ikke ulvesprog. Hvor ulvesprog er med den lidt mere aggressive mine på og med irritation, så er man i girafsprog ovre i at tale med hjertet og sige ting på en ordentlig måde. - I det samarbejde, som er så vigtigt hver eneste dag, der fylder kommunikation rigtigt meget. Det er vigtigt, at få sagt tingene på en ordentlig måde, også det, der måske ikke er så nemt at sige. Det kan for eksempel være, hvis vanterne er glemt for tredje eller fjerde dag i træk, og det er koldt udenfor. Det handler om ikke at pakke det for meget ind og sige det lige ud. - Vi har nogle forældre i dag, der stiller store krav, og vi skal have kravene passet ind med, hvad vi kan tilbyde. Vi kan sagtens opfylde rigtig mange forældrekrav, men det handler igen om at finde fælles forståelse og rammer. Det kan rent kommunikationsmæssigt give nogle små tvist. I kø for at komme på kursus Jonna Østenkær fortæller, at dagplejerne har taget godt imod kurserne. - De er simpelt hen så glade for det. De står i kø for at komme på kursus, konstaterer hun. Generelt er uddannelse for dagplejerne et område, der har stort fokus. Dagplejerne har også fået kurser om læreplaner og ICDP, og der har også været et kursus om for tidligt fødte børn. - Uddannelse er blevet opprioriteret, men i de mange år, jeg har været her, har vi forsøgt at få folk på kursus, siger Jonna Østenkær.