Ord på det bedste liv som ældre kan få

Ældreråd har givet politikere deres bud på hvad der skal til for at gøre pensionisters liv godt

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

At holde sig i form er for mange ældre en del af livskvaliteen. Som her Bjarne Jakobsen, der viser muskler for Erik Stagsted og sundhedsudvalgets formand Kirsten Moesgaard i Farsøs sundhedscenter.

VESTHIMMERLAND:Ældre er bare mennesker der er blevet - ja, ældre. Konstateringen bør ikke overraske nogen, men gør det måske alligevel. For ældre har gennem ældreplejens historie oftest været nogle ydmyge nogen, der tog til takke med hvad de end kunne få. Den tid er ved at være ovre. Generationen, der gjorde året 1968 til noget særligt, er på vej på pension, og de, der mere eller mindre frivilligt får sat etiketten "pensionist" på sig, stiller større krav end forgængerne. Både til ældreplejen, men faktisk mest til sig selv. Det fremgår af det oplæg til en ny ældrepolitik, som Ældrerådet for kommunen har taget initiativ til og nu givet til Sundhedsudvalget og forvaltningen. Håbet er selvfølgelig at den smitter af på den politik, der skal udformes engang i 2012. Udadvendte ældre Hvor ældreliv ofte forbindes med afhængighed af andre og forfald, så sætter brochuren modsat en tyk streg under at det at være selvhjulpen er centralt for mange ældres livskvalitet. Også en nær kontakt til familie og venner langt fremme. I det hele taget at kunne tage de bedste ting fra de yngre år med ind i de ældre. - Vi er dødstolte over oplægget. Det viser at ældre gerne vil selv, generelt er åbne overfor ny teknologi og hvis store frygt ofte er at blive afhængig af andre, siger ældrerådets formand, Erik Stagsted. Rådet fandt 37 mænd og kvinder i alderen fra 60 og opad, der satte sig sammen og diskuterede deres ønsker, håb og frygt. Det sammenfattes i et lille, positivt hæfte, hvis seks sider sammenfatter det, man mener er et rimeligt tværsnit for de ældres synspunkter. "Det gode liv som gammel" hedder det, og hæftet kan man nu finde på ældreinstitutioner, hos kommunen og andre steder, hvor ældre færdes. Og i Sundhedsudvalget har man taget godt imod den. Godt modtaget - Vi synes det er super, at der er nogen, der har taget initiativ til det. Vi vil bestemt kigge meget på det, nu når ældrepolitikken skal laves. Der står meget godt i den, siger Sundhedsudvalgets formand, Kirsten Moesgaard (K). Hæftet kommer ikke med helt konkrete anbefalinger, men summerer de 37 ældres erfaringer, bekymringer og håb op. Og i det kan man faktisk læse meget, der kan blive til konkret politik og siden virkelighed. - Der er ingen revolution i det. men når der for eksempel står at ældre generelt helst vil klare sig selv, så ser vi det som et signal om, at de vil bo hjemme så længe som muligt. For nogle år siden ville mange hurtigt på ældreinstitution, og så indrettede samfundet sig på det, eksemplificerer Kirsten Moesgaard. Kvalitet i alt Også den ende, alting får, omtales. Døden er skræmmende, men ikke til at komme uden om. Men når det nu skal være, vil man helst have nogen at dele tankerne med. "Ikke at dø ensom" og "at dø i eget hjem" er to ønsker der er nævnt en del. - Vi er en generation som er vant til at bestemme selv. Vi har haft fart på og set hele verden ud af øjenkrogene. Vi vil gerne bruges af andre, ikke bare være os selv. For os er kvalitet en naturlig ting, siger den 63-årige Erik Stagsted. - Kvalitet behøver ikke at betyde, at tingene bliver dyrere. Måske skal man bare tænke anderledes. Nu må vi se, hvordan vi kan styre budgetterne, fremhæver Kirsten Moesgaard. For i politik skal alt kunne gøres op på en bundlinie. Også livskvalitet.