Ordblinde i kø for at lære at læse

Ordskole i Aalborg er en succes. Nu følger AOF op i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Dum eller bare ordblind? De kender allesammen spørgsmålet. Der er damefrisøreren, som måtte stoppe på grund af dårlig ryg. Der er den tidligere fabriksarbejder. Der er den ufaglærte, som har arbejdet på både skiftende sorte arbejdspladsen i mange år. Fælles for dem alle er, at de er arbejdsledige og gerne vil i arbejde igen. Dumme er de bestemt ikke. De har alle en god portions livserfaring. Der er bare lige det lille problem, at de er ordblinde, og at arbejdsmarkedet stiller stadig stigende krav til medarbejdernes læsefærdigheder. Mange har holdt deres problem skjult. Andre har talt åbent om det. De lettest angrebne har klaret sig igennem ved at lære udenad og ved at se i billeder. De har et handicap tilsyneladende så usynligt, at det aldrig blev opdaget i folkeskolen. Eller i det mindste blev der gjort meget lidt ved det. De fleste har dårlige minder fra deres skoletid. Det viser de erfaringer, som AOF Nord har draget gennem mere end et års intenst arbejde med Ordskolen i Aalborg. Og undervisningstilbud til de ledige ordblinde i Aalborg-området og Himmerland udvides derfor nu med et lignende tilbud i Frederikshavn. Ordskolen i Frederikshavn bliver et nyt målrettet kursustilbud til voksne ledige med ordblindhed eller andre læse-, skrive- og staveproblemer. Starten går 9. maj 2005 - og forventningerne er store. - Ordskolen bygger på vores mangeårige erfaringer med undervisning af ordblinde og læse-skrivesvage mennesker, forklarer Anders Flyvbjerg, der er konsulent i AOF Nord. - Vi har i mange år arbejdet med kompenserende specialundervisning for ordblinde borgere, læsekurser for voksne og siden lov om FVU blev vedtaget også dette område. - Vi har rammeaftale med AF-Nordjylland om forløbet, og det har ikke hidtil været et problem for ordblinde deltagere at få bevilget tilbudet. På Ordskolen undervises der 19 timer om ugen. Men da deltagerne er ordblinde er timetallet godkendt som fuldtids-aktivering. Undervisningen foregår i små grupper med 8-12 deltagere. Den gennemsnitlige holdstørrelse er ca. 9 deltagere. - Der er løbende tilmelding på Ordskolen, hvilket i princippet betyder, at vi kan tage nye deltagere ind hver mandag. Forløbet tilrettelægges individuelt og er som udgangspunkt på 10 uger. Erfaringenre fra arbejdte i Aalborg viser, at ansøgerne har en stor aldersspredning. - Vi har omkring 25 deltagere indskrevet på Ordskolen i Aalborg. De ligger med en aldersspredning fra 23 år til 59 år, men med en meget markant deltagelse fra aldersgruppen 40 år til 55 år, sigfer Anders Flyvbjerg. Ordskolen i Frederikshavn dækker geografisk hele Nordøstvendsyssel – Skagen, Frederikshavn, Sindal og Sæby.