Ordentlige lettelser - tak

Jeg har altid haft det en smule svært med at acceptere, at de penge, som en person i Danmark ærligt og redeligt har tjent, skal beskattes med op imod 63 pct.

Groft sagt kan man jo korte det ned til, at hver gang man tjener 100 kr., har man kun 37 kr. tilbage – det lyder banalt, men det er man nødt til at gøre klart for de danskere, der har deltaget i Berlingske Tidendes undersøgelse, der konkluderede, at danskerne statistisk set var imod de skattelettelser, regeringen havde sat i udsigt i forbindelse med sin skattereform. En anden ting, man burde gøre disse danskere opmærksomme på, er, at den danske økonomi set i et fremtidsperspektiv vil tage mere end almindeligt meget skade af, at dem, der viser sig at være vort samfunds dygtigste og mest innovative og fremaddrivende, på længere sigt ikke kan komme med grunde til at blive i landet. Det var således en nødvendig hovsaløsning, at den såkaldte borgerlige (men i mine øjne grinagtigt populistisk socialdemokratiske) regering sidste år agiterede for en nedsættelse af virksomhedsskatten med seks pct. (Den vil stadigvæk være på 22 pct., og det er stadigvæk over middel!). Det er forunderligt, at store kanoner som A.P. Møller stadig ønsker at operere i Danmark, men i længden holder det ikke. Firmaet har allerede luftet tanken om at flytte koncernen til udlandet, hvis ikke der sker noget drastisk, hvilket er forståeligt. I et globaliseringens perspektiv er man nødt til at medtænke de på det internationale marked fremadstormende økonomier, for eksempel Kina, der i øjeblikket tjener stort på at udbyde meget billig arbejdskraft, men også lande, der på ganske få år har udviklet sig til enorme centre for viden og innovation, som for eksempel Irland, der med en virksomhedsbeskatning på 12 pct. har kunnet tiltrække de allerstørste til at drive økonomien frem. Disse vil udkonkurrere Danmark på sigt; der vil blive tale om et sandt ”brain drain”, idet de mange kloge hoveder inden for teknologisk og medicinsk videnskab, som Danmark i fremtiden vil komme til at udvikle, vil flygte med benene på nakken til lande, hvor de rent faktisk kan nyde af godt og fortjent af det arbejde, de har udført. Dette kan kun undgås ved reelle skattelettelser, og ikke sådanne platte forslag, som regeringen fremlægger, hvor man sænker skatten, men så hæver afgiften et andet sted. Man er nødt til at tage nogle større skridt og bruge de midler som mange års grådig, tyvagtig velfærdselskov har givet staten til at gøre landet og dets økonomi klar til den enorme konkurrence, der presserende vil ramme Danmark udefra. En tredje ting, jeg gerne ville fortælle de folk, der deltog i Berlingske Tidendes undersøgelse, er, at de mange kroner, de åbenbart er villige til at lade staten administrere for sig, går til bl.a. arbejdsløse, der derved ikke kan klandres for ikke at ville arbejde, så længe de kan leve af dén fede gage. Det er naturligt, bevares, og det er derfor, man er nødt til at stoppe den slags amoralske pengegaver til dem, der ikke fortjener det. I stedet skulle man sørge for, at indkomstbeskatningen ville afspejle et motiverende samfund, hvor det kan betale sig for den enkelte at arbejde. I øjeblikket kan motivationen ligge på et meget lille sted. Man kan sige mange ting om Fogh-regeringens skatteudspil, men det må da være soleklart, at hvis der skal ske en progression i samfundet, og hvis alle skal have frihed til at tjene det de kan fortjene, er man nødt til at bede om skattelettelser, der efterlader en flad skat omkring de 38 %. Det behøves ikke at komme i et hug, men hvis det er den mystiske og hemmelighedsfulde (de er gode til spin, det skal de alligevel have ros for) regerings idé inden for et par valgperioder at realisere de glimrende tanker, som Anders Fogh i sin glansperiode fremlagde i bogen ”Fra socialstat til minimalstat”, så er spadestikkende til et glorværdigt og konkurrencedygtigt samfund, skattelettelserne, nødt til at være større og mere ambitiøse. Jeg håber, at de, der deltog i Berlingske Tidendes undersøgelse, vil få syn for sagen – deres kendskab til dansk økonomis fremtidsperspektiver, og hvad deres penge af staten bliver ødslet væk til, har ikke været særligt stort, i hvert fald. { Daniel Kristian Ortved Petersen, Markedsvej 8, Skørping, er elev i 3.g på Aalborg Katedralskole og medlem af ”Liberalisterne - Frihed og Velstand”. E-mail: semigfar@msn.com