Ordentlige regler

Stor tak til folketingsmedlem Tage Leegaard for at gøre NORDJYSKE's læsere opmærksom på de bureaukratiske tilstande, der hersker for dem, der udfører naturpleje, mod til gengæld at få mvj-tilskud fra EU.

Da det jo ikke er muligt for de nordjyske læsere at ændre på tingenes tilstand, håber jeg sandelig, at Leegaard bruger sin politiske platform i forsøg på at få ordentlige og praktisk anvendelige regler for at modtage mvj-tilskud for at pleje naturen. Som professionel naturplejer vil jeg nærmest mene, at den måde plantedirektoratet og Fødevareerhverv administreres tilskudsordningerne på, er ligeså kompliceret og tidskævende, som hvis en købmand blandede byg og havregryn for herefter at bede hans lærling om at sortere grynene med håndkraft. Dokumentation haves, og mange andre naturplejere kan bidrage med eksempler på, hvordan man som naturplejer kan føle sig som nyttig idiot, og med fare for økonomisk ruin ved at deltage i naturplejeprojekter. 2011 står til at blive skæbneåret for rigtig mange af dem, der plejer tørre marginaljorder. Med de store regnmængder, vi har fået i vækstsæsonen 2011, har disse normalt tørre arealer givet næsten dobbelt så meget græs som sædvanligt, hvilket jo er godt for dyrene, men det gør det umuligt for de fleste naturplejere at opfylde det vanvittige krav om, at holde tæt lavt plantedække på arealet 1. september for ikke at miste mvj-tilskuddet. Der er jo ikke muligt at øge eller nedsætte besætningen i forhold til græsvæksten. Maskinel afpudsning vil også være umuligt på mange af naturarealerne. Fakta: Fårebestanden er halveret på 3 år grundet bureaukrati og bøvl, samt dårlig økonomi. Ammekobestanden er vigende, og malkekvægskvier kommer ikke ud på mange naturarealer grundet for ringe tilvækst. Så kære politikere såvel herhjemme som i EU. Hvis ikke det bliver ordnede og sikre forhold til for vi naturplejere, og vores dyr slagtes, vil opgaven jo overgå til det offentlige, med særdeles betydelige udgifter til skatteborgerne. Se bare på de store summer der bruges af offentlige midler på de naturplejeprojekter, det offentlige selv står for.