Ordforklaring

Genbrug: Affaldet kan genbruges i dets oprindelige form f.eks. flasker og tøj Genindvinding: Materialerne i affaldet bruges til nye produkter. F.eks. smeltes metallerne i et batteri om til nye varer Genanvendelse: Alle former for genbrug og genindvinding Hver dansker producerer hver dag otte kg. affald. Det svarer til 15,5 mio. kg. affald årligt i Danmark Genbrugsmærket med en cirkel med tre pile i viser, at mindst 45 procent af varen er lavet af returmaterialer