EMNER

Ordinering og indsættelse

Inge With, 50 år, er ansat som nyuddannet sognepræst i Tårs og Bistrup Kirker. På torsdag 3. april ordinerer biskop Søren Lodberg Hvas hende i Budolfi Kirke, Aalborg. På søndag 6. april indsættes hun i sit nye embede i Bistrup Kirken, Hjørring af provst Lars-Erich Stephansen.