Organdonorer kan overføre sygdomme

Patienter, der redder livet ved en organtransplantation, løber samtidig risikoen for at få en sygdom som ubehagelig sideeffekt. Organdonorer kan teoretisk smitte modtagere med alvorlige sygdomme. Men risikoen i Danmark er meget lille, vurderer overlæge

I Tyskland er to mennesker netop døde af rabies som følge af en transplantion. En kvinde og en mand døde efter at have modtaget henholdvis en lunge og en nyre fra en rabies-smittet donor. Overførsel af sygdomme fra en donor til en modtager kan også ske i Danmark siger Melvin Madsen, der er overlæge på nyretransplantationsafdelingen på Skejby Sygehus. - Både kræftsygdomme og infektionssygdomme som hiv og leverbetændelse kan i princippet smitte en modtager, og der findes eksempler i lægelitteraturen på, at det er sket. siger Melvin Madsen. Han vurderer dog risikoen i Danmark som værende ekstremt lille. - Vi gør os store anstrengelser for at tjekke kvaliteten af de organer, der skal bruges til transplantation, og har en meget omfattende procedure, der skal sikre, at det ikke sker. Enhver tvivl kommer selvfølgelig modtageren til gode, siger Melvin Madsen. Overlægen fortæller, at donoren altid screenes for en lang række sygdomme og infektioner, deriblandt hiv og leverbetændelse. Problemet er, at det ofte skal gå stærkt fra en mulig donor opstår, til organet skal transplanteres. - Så vi kan ikke udelukke, at der kan overføres farlige sygdomme. Men vi kan garantere, at der screenes så godt, som det overhovedet kan gøres, siger Melvin Madsen, der vurderer risikoen som værende "en ikke-relevant bekymring". Selv har han ikke kendskab til, at der skulle være overført livstruende sygdomme i Danmark, men han har et eksempel på, at en transplanteret nyre blev fjernet igen. Det skete fordi, det efterfølgende blev konstateret, at donoren havde lungekræft, og at der var en omend minimal risiko for overførsel. Også selvom modtageren ingen tegn viste på sygdommen. Ib Gaarde-Nissen, der er formand for Transplantationsgruppen en paraplyorganisation for forskellige patientforeninger med interesse i organtransplantationer har stor tiltro til det danske lægesystem. - Det, der er sket i Tyskland er selvfølgelig dybt tragisk, men jeg er ikke bekymret, netop fordi organerne i Danmark bliver tjekket så grundigt, som de gør. Af egen erfaring kan jeg sige, at jeg selv har været ude for, at en læge sagde nej til at transplantere mig, da han selv havde undersøgt organet, siger Ib Gaarde-Nissen, der selv er levertransplanteret. - De danske lægers garanti for, at de gør alt, hvad de kan, er nok for mig. Det er også spørgsmålet om at veje risisci op mod hinanden. Måske løber man en lille risiko ved at modtage et organ, men alternativet for modtageren kan være at dø, siger Ib Gaarde-Nissen.