Aalborg

Organisatorisk coaching

UDDANNET:På Aalborg Universitet har følgende afsluttet den to-årige master-uddannelse i organisatorisk coaching: Bagest fra venstre: Jørgen Kronborg, Kenneth Kruse Larsen, Søren Willert (underviser) og Nikolaj Stegeager (underviser). Forrest fra venstre: Carl-Erik Storskov, Lene Løkke Skeel, Bente Hangaard, Eva Fischer og Per Havgaard. MOC-uddannelsen er en toårig master-uddannelse, som retter sig specifikt mod ledere og eksterne og interne konsulenter, der til daglig arbejder med proces-, forandrings- og personledelse i en offentlig eller privat virksomhed.