Aalborg

Organisk tin

Et forbud mod det middel til bekæmpelse af alger og dyr på skibenes bund, som er årsag til forureningen med organisk tin, er ved at blive gennemført i EU. Midlet er allerede forbudt til mindre skibe, og ny regler siger, at midlet fremover på større handelsskibe skal dækkes, så der ikke sker en udskilning af stoffet TBT, der er organisk tin. Fra 2008 må der ikke længere ske en udskilning af stoffet. Den væsentligste kilde til, at der frigivesTBT er de ca. 2500 handelsskibe, der fra hvert år fra Kattegat sejler til Aalborg Havn.