Orglet er næsten nyt

Budolfi Kirkes orgel er efter mere end et års restaurering og udbygning klar til indvielse 1. juni.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Domorganist Erling A. Thomsen og hans kollega, Margrethe T. Østargaard, har fået de gamle spejle skiftet ud med moderne teknik. Nu kan de følge med i, hvad der sker i kirken, på en tv-skærm.

En mere fyldig, levende, farverig og sangbar orgelklang – det er, hvad Aalborg Domkirke, Budolfi Kirke, har fået efter mere end et års restaurering og udbygning af kirkens orgel, og søndag 1. juni holdes festgudstjeneste som markering af den officielle ibrugtagning efter en periode, som rykkede kor og organist ned i kirkeskibet til et midlertidigt opstillet orgel på beskedne fire stemmer uden pedal. Bagefter er der reception i kirkens krypt med bl.a. en række inviterede gæster. Festgudstjenesten sker ved domkirkens præster og med biskop Søren Lodberg Hvas som prædikant, og der er tilrettelagt et særligt repertoire på den musikalske front, så det restaurerede orgel ydes størst mulig retfærdighed. Flere orgelpiber Domorganist Erling A. Thomsen trakterer orglet, der bl.a. har fået tre ekstra piber, så der nu er 43, mens domkirkens kantori ledes af Margrethe T. Østergaard i bl.a. en motet. Restaureringen startede i januar 2007, men projektet været undervejs i årevis, idet overvejelserne om renovering begyndte allerede i 1958. På det tidspunkt havde orglet fra 1959 kun undergået få og små reparationer og forbedringer, og allerede da var det præget af slitage. Planen var dengang at lade orglet istandsætte i forbindels emed den store kirkerestaurering i årene 2001 og 2002, men den plan blev frafaldet af praktiske grunde. Men planerne i øvrigt blev der altså arbejdet videre med, og den endelige beslutning om arbejdets gennemførelse blev taget i 2002. Siden blev udarbejdet projektbeskrivelse, som godkendtes i stiftsøvrigheden i 2005, og med tilsagn om lån fra provstiudvalget holdtes licitation i foråret 2006, og endelig i sensommeren 2006 var den både godkendelsen og pengene i hus. I alt har restaureringen kostet godt 5,5 mio. kr. Større klangoverskud Hovedformålet var at give orglet et klangligt overskud, som var savnet, men stadig i respekt for instrumentets stil og sjæl. Samtidig er stemmetallet øget så meget, som det har været muligt af hensyn til pladsen, og det er altså med tre til de i alt 43. Fornyelsen er sket, så seks gamle stemmer er taget ud og ni nye sat ind. Dog er de syv ældste stemmer fra det orgel tilbage, som blev bygget til kirken i 1848. Også visuelt er der sket ændringer med først og fremmest en ny pulpiturfront med et større og smukkere rygpositiv. Den nye restaurering er foretaget af orgelbyggerfirmaet Frobenius & Sønner, som også stod bag domkirkens orgelprojekter i 1913 og 1959.