Orientering til ældrechef

FREDERIKSHAVN:Den nye ældrechef, Hanne Bjørnlund, deltog i ældrerådets møde mandag. Det gjorde hun fordi, hun gerne ville vide mere om, hvordan samarbejdet mellem forvaltningen og ældrerådet fungerer. Og det fungerer godt, siger ældrerådsformand Per Bruun. Rådets ni medlemmer færdes blandt byens ældre i mange forskellige sammenhænge og skal varetage alles interesser. Mange ældre kender ikke forretningsgangene i det kommunale system. Her er det så ældrerådet kommer ind i billedet. De fungerer som mellemled mellem de ældre og politikerne, der ikke kan være opmærksomme på alle problemstillinger. Og ældrerådet skal altid høres. Men det ser Per Bruun ingen problemer i. - Vi bliver hørt, men vi får ikke altid lov til at bestemme, siger han.