Mors

Orienteringsmøde for iværksættere

SUNDBY:Det er tit små unøjagtigheder og tilsyneladende ubetydelige afvigelser fra aftaler, regler og bestemmelser, som i den sidste ende kan blive kostbare. Det fremgik af advokat Henrik Tinggaards indlæg på Thy Erhvervsråds møde i Erhvervshus Thy-Mors i Sundby tirsdag aften med ¿Den første ansættelse og selskabsdannelse¿ som emne. Henrik Tinggaard gennemgik relevante love og regler samt disses almindeligste faldgruber. Særlig omtale fik det ret nye ord ¿ansættelsesbevis¿, som en lønmodtager skal have udleveret senest én måned efter tiltrædelsen med angivelse af rettigheder og pligter. Ordet er kommet ind i juridisk sprogbrug for en halv snes år siden som led i et EU-direktivs implementering i dansk lovgivning. Henrik Tinggaard krydrede sit indlæg med citater og kommentarer til domsafsigelser. Konsulent Tove Toftdahl-Olesen orienterede om Jobcenter Thisteds vifte af muligheder for at yde rådgivning til alle, som af forskellige årsager har vanskeligheder ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Især tilskudsordningen for voksenlærlinge har været stærkt benyttet i år, både af arbejdstagere og arbejdsgivere. Uddybende omtale fik også løntilskud i private virksomheder, arbejdsprøvning, førtidspension og skånejob m.fl., der gav god spørgelyst. Revisor Morten Larsen, HD, Revision Limfjord, gennemgik de nødvendige overvejelser forud for erhvervsmæssig etablering og de mest almindelige selskabsformer. Særlig drøftelse i forsamlingen fik holdingselskaber, som ofte anses for en ¿smart¿ løsning ved bl.a. fusioner. Mødet, der blev ledet af erhvervskonsulent Per Kristensen, omfattede også en rundvisning i ¿Iværksætteriet¿. AS