Orienteringsmøde om 8. klasse

Tolstrup-Stenum Friskole har mandag aften orienteringsmøde vedrørende 8. klasse i skoleåret 2003-2004. Der orienteres om fag, timetal, valgfag samt afsluttende prøver. Skoleleder Kaj Andersen understreger, at elever kan optages uanset bopælskommune.