Hirtshals

Orienteringsmøde onsdag og torsdag

HIRTSHALS:Det orienteringsmøde for havnens brugere, der i slutningen af maj måtte aflyses bliver nu i stedet afviklet onsdag eller torsdag. Havnens brugere og andre med ærinder på Hirtshals Havn får dermed mulighed for at vælge mellem at få orienteringen om ISPS-koden (International Ship and Port Security-code) og det øgede sikkerhedsberedskab, der bliver en synlig og mærkbar realtitet på Hirtshals Havn fra og med 1. juli. Selvom Hirtshals Havn ikke i forvejen har haft alt for god tid til forberedelserne af det øgede beredskab, og selvom konsulenten, der skulle orientere om planerne i maj måtte melde afbud i sidste øjeblik, er Hirtshals Havn nu ikke alene klar til at give den nødvendige orientering til brugerne. Nej, man er også 100 procent klar med skilte, kameraer og hegn, så det nye sikkerhedsberedskab kan fungere fra dag ét, den 1. juli, lover man på havnekontoret. Sårbarhedsvurderingen er sendt til til Kystdirektoratet, og så snart der er svar herfra, kan de praktiske foranstaltninger umiddelbart sættes i værk. Den side af sagen er Hirtshals Havn helt parat til. Orienteringsmøderne holdes på Nordsøcentret onsdag 16. juni og torsdag 17. juni., og det er altså kun nødvendigt for brugerne at sætte en af dagene af til mødet, da det er samme orientering der gives begge dage. schib