Naturkatastrofer

Orkan gav stort salg i tømmerhandel

Bestyrelsen venter et 2005-resultat på niveau med rekordåret 2004

FJERRITSLEV:Orkanen i begyndelsen af januar i år gav store skader på bygninger i Nordjylland med efterfølgende behov for reparation samt om- og nybyggeri. En af vinderne i den forbindelse blev Han Herreders Tømmerhandel A/S, der i modsætning til sidste år fik overskud på driften i årets første kvartal. - Denne gode omsætning tidligt på året giver bestyrelsen en forventning om et overskud i 2005 på niveau med 2004. Her fik koncernen et samlet overskud før skat på 8,1 mio. kroner. Det er det hidtil bedste resultat for virksomheden, fortæller bestyrelsesformand Egon Korsbæk. 2003 gav til sammenligning et overskud på 6,4 mio. kr. Han Herreders Tømmerhandel har afdelinger i Fjerritslev, Brovst, Hune og Løkken. Med virkning fra januar 2002 fusionerede tømmerhandlen med Skovsgård/Brovst Tømmerhandel A/S og året efter med Løkken Trælast og Byggecenter A/S. I den forbindelse er medarbejderskaren udvidet fra 53 i 2002 til 74 i 2004. Tømmerhandlen har opnået flere fordele af den samdrift, der er opstået i forbindelse med fusionerne. Ud over bl.a. indkøb og markedsføring findes der besparelser og effektivisering på transportområdet. - Vi har netop indført fælles udkørsel af varer for Brovst- og Fjerritslev-afdelingerne. Det medfører færre håndteringer og giver en mere rationel kørsel, fortæller direktør Ole Fogh Odgaard. Optimering af lagerbeholdninger er et område, hvor der også er opnået gevinst. Efter aftenturen med varer til byggepladser sørger lastbilerne for at transportere varer mellem lagrene.