orkanen 8. januar 2005

1999-orkanen er den kraftigste orkan, Danmark har haft de sidste 100 år. Uvejret, der ramte Danmark 8. januar 2005, nåede de fleste steder "kun" stormstyrke, men hører til blandt de cirka 10 kraftigste. I Nordjylland oplevede man dog de to uvejr anderledes. I 1999 slap man billigere end resten af landet, mens nordjyderne i 2005 blev ramt hårdest med vind af orkanstyrke. Højeste vindhastighed blev målt i Hanstholm, hvor middelvinden nåede op på 35 m/s og vindstøddene op til 46 m/s. Grænsen for orkaner er 32 m/s. Fire mistede livet. I hele landet blev trafikken lammet. Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen lukkede. I flere dele af landet blev tog- og bustrafikken indstillet. Al flytrafik blev omdirigeret til Tyskland eller Stockholm. I Løgstør oplevede indbyggere højeste vandstand nogensinde, da vandet stod 2,26 meter over dagligt vande, og i Thy brød digerne ved Krik Vig og Hilligsø Drag sammen. Begge steder måtte folk evakueres. Flere steder i landet var strømmen afbrudt i kortere eller længere perioder. Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut