Naturkatastrofer

Orkanen Katrina

{ Katrina gik i land som en kategori 4 orkan med centrum i det sydøstlige Louisiana, hvor den ramte med middelvinde i nærheden af 233 km/t. Den kostede næsten 1700 mennesker livet og medførte ødelæggelser for mere end 80 milliarder dollars. { Ødelæggelserne strakte sig fra Louisiana over Mississippi, Alabama til det nordlige Florida. Værst gik det ud over staten Louisiana og New Orleans, hvor omkring 80 procent af byen blev oversvømmet. Størstedelen af New Orleans ligger under havets overflade, kun beskyttet af diger. { Katastrofen viste, at vedligeholdelsen af digerne omkring New Orleans var blevet forsømt. Samtidig viste det sig, at katastrofeberedskabet ikke var forberedt på ulykker af dette omfang.