Uddannelse

Orla Hav: Århus skal ikke have vetoret

Orla Hav har talt imod en lægeuddannelse på AAU - nu er han for

- Jeg kan godt mær­ke, jeg har to kas­ket­ter, si­ger Orla Hav - regionsrådsformand og fol­ke­tings­kan­di­dat. Her har han dog kun iført sig én.ar­kiv­fo­to: kim dahl Hansen

- Jeg kan godt mær­ke, jeg har to kas­ket­ter, si­ger Orla Hav - regionsrådsformand og fol­ke­tings­kan­di­dat. Her har han dog kun iført sig én.ar­kiv­fo­to: kim dahl Hansen

NORDJYLLAND:Aalborg Universitet vil søge om en hel lægeuddannelse fra sommeren 2009. Efter en måned med forsigtige svar har regionsrådsformand og folketingskandidat Orla Hav (S) nu erklæret sin støtte til forslaget, der er blevet mødt med modstand fra såvel regionens største sygehus, Sygehus Aalborg, som mange læger. Forslaget blev aktuelt tidligere på ugen, da Københavns Universitet meddelte, at man gerne vil oprette 100 ekstra pladser. Modstanden fra sygehus og læger mod at få uddannelsen til Aalborg Universitet bygger især på bekymringen for, at en lægeuddannelse ved AAU vil underminere det nære samarbejde mellem det medicinske fakultet på Aarhus Universitet og Aalborg Sygehus. Det er i dag muligt for medicinstuderende fra Århus at tage hele anden del af uddannelsen i Aalborg, men så er alle pladser på sygehuset også fyldt ud, lyder beskeden fra sygehuset. Derfor vil en lægeuddannelse på Aalborg Universitet bringe det nære samarbejde mellem Århus og Aalborg og mellem den nordjyske og den midtjyske region i fare, påpeger blandt andre Ole Thorlacius-Ussing, uddannelsesleder for lægeuddannelsen på Aalborg Sygehus. Orla Hav, du har tidligere sagt, at Nordjylland er dybt afhængige af samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Aalborg Sygehus og de to regioner. Er vi ikke det længere? - Jo. Derfor ligger det også i mit udspil, at det optimale vil være en samarbejdsmodel mellem de to universiteter uden vetoret fra nogen af parterne. Aalborg Sygehus har før peget på, at der ikke er plads til flere studerende end dem fra Århus. Er der pludselig blevet det? - Nej, men vi må gøre, som Aalborg Universitet allerede gør det med uddannelsen i industriel medicin: At bruge næste led, altså sygehuse i for eksempel Hjørring og Thisted. Vi må undersøge, hvordan vi skaffer mere kapacitet. Jeg tror ikke, at vi får et dårligere uddannelsesforløb ved at bruge flere sygehuse. Jeg forestiller mig et årligt optag på op til 100 studerende, og dem tror jeg godt, at vi kan skaffe plads til. Skal Aalborg Universitet have en lægeuddannelse ved at tage pladser fra andre universiteter? - Nej. Vi skal ikke flytte uddannelser, men hvis der skal opbygges ekstra kapacitet, så skal det ske i Aalborg. Og meget gerne med en toning af den problembaserede undervisning, Aalborg Universitet er kendt for verden over. Ser folketingskandidaten Orla Hav og regionsrådsformanden Orla Hav nogle gange forskelligt på tingene? - Jeg kan godt mærke, at jeg har to kasketter. Men i denne sag har jeg ikke bedt Københavns Universitet om at spille ud. Når de så har gjort det, så skal jeg varetage nordjydernes interesser. Vores gevinst ved at få uddannet læger her er, at det kan lette på vores problemer med at rekruttere dem til landsdelen. Kan bukserne skræve over de to forskellige hverv? - Det synes jeg godt, de kan. Jeg erkender, at strategien har været en anden, men nu er der rejst en diskussion om flere uddannelsespladser, og så vil jeg sørge for, at Nordjylland ikke blive glemt.