EMNER

Orla Hav afviser blankt nordisk nedprioritering

Skarpt svar på anklage om amtets manglende engangement

AALBORG:Amtsborgmester Orla Hav (S) tilbageviser skarpt, at amtet forsømmer det regionale nordiske samarbejde, der er under opbygning mellem Nordjylland, Sydnorge og Vestsverige - vækstalliancen Den Skandinaviske Triangel. Direktør i Vendyssel Udviklingsråd, Ole Albæk, der er medlem af Triangel-samarbejdets politiske styregruppe, anklagede i avisen denne uge Nordjyllands Amt for at "sove i timen" og for manglende engagement. - Jeg er lettere chokeret over kritikken. Det er påstande grebet ud af luften, og jeg synes faktisk, at Ole Albæk er uartig. Hvordan kan han vurdere graden af engagement i en organisation som Nordjyllands Amt, spørger Orla Hav. - Men det er rigtigt, tilføjer han, at min eller andre politikeres deltagelse i mange og lange møder med festlig tale ikke har høj prioritet hos os. Vi skal skabe rammerne, så de folk og organisationer og virksomheder, som skal bringe indhold i samarbejdet, får de bedste muligheder. Han peger på, at det faktisk var amtet, som gik i spidsen for at bringe realiteter i samarbejdet hen over Skagerrak/Kattegat, da Marianne Jelved (R) i sin tid som minister for de nordiske forhold bragte ideen på bane og afsatte 1,5 mio. kr. til formålet. - Dengang oplevede vi, at det var svært at få gjort kommunerne i det nordlige Vendsyssel interesserede, bemærker han. Altså netop de kommuner, som står bag Vendsyssel Udviklingsråd. I sin kritik, der havde aktuel foranledning i regeringens nedprioritering af det nordiske samarbejde, fremhævede Ole Albæk også, at der efter flytning af sekretariatet for Den Skandinaviske Triangel fra Nordjyllands Amt til Västra Götalands regionskontor i Göteborg, er ansat en sekretariatsleder på fuld tid. - Vi har også i Nordjylland brugt ressourcer svarende til en fuldtidsstilling, men fordelt på flere medarbejdere. Amtet er engageret en række samarbejder med naboregioner, fordi vi finder det strategisk vigtigt. Vi har ikke nedprioriteret det, tværtimod, siger Orla Hav - i øvrigt netop hjemvendt fra et venskabsamt-besøg i Norge. Men vi kunne godt have ønsket større medspil fra staten. Vi har brugt penge, Marianne Jelved stillede til rådighed, har selv lagt ressourcer i det og til fulde leveret varen, siger han.