Hjørring

Orla Hav: Et mildt gult kort

NORDJYLLAND:Et mildt gult kort. Sådan fortolker regionsrådets formand, Orla Hav (S), Konkurrencestyrelsens udtalelse om tre nordjyske sager. - Det altafgørende er, at styrelsen fuldt og helt siger god for metoden med at anvende operationer fra ventelisten, når vi skal prøve at tiltrække speciallæger. Det var denne sag, hele diskussionen begyndte med, og jeg er glad for, at vi her får fuld opbakning, siger Orla Hav. Men styrelsen siger også, at I i en anden sag afblæste et udbud på et grundlag, der næppe holder helt vand? - Vi noterer os selvfølgelig styrelsens anbefalinger. Dette her er et meget kompliceret område, og jeg mener, det er undskyldeligt, at vi har begået et par fodfejl. Men er det overhovedet rimeligt, at man kan udbyde en opgave for at få løst den billigere, end man selv kan, og så annullerer udbuddet, hvis det viser sig ikke at være tilfældet? - Er det ikke det, markedsvilkår handler om? Som jeg ser det, er vi sat i verden for på skatteydernes vegne at prøve at få mest muligt ud af deres penge. I sagen med Skørping Privathospital havde vi ud fra en tidligere licitation en forventning om, at opgaven kunne løses billigere uden for det offentlige sundhedsvæsen. Det viste sig i dette tilfælde ikke at holde stik. Markedsvilkårene gav ikke det resultat, vi ønskede, og så finder jeg det helt i orden, at vi vælger at udføre operationerne selv. Indtil sidste sommer var der bred politisk opbakning bag den måde, man i Nordjyllands Amt håndterede disse sager på. Får den nogen betydning i fremtiden, at der på det seneste har været så megen diskussion? - Når alle politiske initiativer på et område bliver en kampzone, er der en risiko for, at de fornuftige løsninger ikke bliver valgt. Det håber jeg ikke bliver konsekvensen. Jeg er ikke katolsk, når det gælder samspillet mellem offentlige og private i sundhedsvæsenet. Jeg går ind for et dynamisk markedssystem, hvor vi prøver mulighederne af. Men udgangspunktet er altså, at vi er her for at sikre, at skatteydernes penge bliver anvendt bedst muligt, ikke for at sikre et bestemt og ganske lukrativt erhverv flest mulige kroner. Siger du, at Marian Geller ikke primært handler i patienternes interesse? - I sagen om øjenlægen i Hjørring kan jeg stadig ærgre mig over, at en interesseret ansøger trak sig på grund af polemikken, efter at vi i flere år forgæves havde prøvet at trække en øjenlæge til Vendsyssel. Der sejrede principperne over fornuften, og nu får vi tilmed at vide, at metoden, der blev brugt, var helt efter bogen. Jeg opfatter det sådan, at Marian Geller vil, at vi altid skal antage det billigste tilbud, vi kan få, når vi tester det private marked. Mit grundsynspunkt er, at det skal vi kun gøre, når vi ikke selv kan løse opgaven billigere, siger Orla Hav.