Lokalpolitik

Orla Hav: - Søg penge til cykelsti igen

Amtsborgmester vil se velvilligt på ny ansøgning om 310.000 kr. til kultur- og naturcykelsti

FJERRITSLEV:Det vil være ærgerligt, hvis kultur- og naturcykelstien gennem Kettrup og Gøttrup ikke kan fuldføres og som planlagt slutte ved besøgscenteret ved Vejlerne. Det erkender amtsborgmester Orla Hav (S), og han opfordrer arbejdsgruppen og Fjerritslev Kommune til at sende en fornyet ansøgning til amtet om de manglende 310.000 kr., denne gang direkte til amtets økonomiudvalg. - Så vil jeg se velvilligt på sagen, uden selvfølgelig på forhånd at love, at der kommer penge ud af det, understreger han. I mandags sagde amtets teknik- og miljøudvalg nej til at støtte projektet, fordi andre cykelstiprojekter kommer i første række. - Det er nok rigtigt, at der ikke er penge til projektet i teknik- og miljøudvalget. Ved budgetlægningen blev de klippet noget i ørerne, og det er også gået ud over cykelstierne, siger Orla Hav. Han anerkender det store arbejde, der er lagt i stiprojektet i Fjerritslev, og det er især det lokale engagement, der får ham til at opfordre til at forsøge igen. - Ofte er det forkromede projekter for penge udefra, vi bliver bedt om at støtte, men her er jo gjort et stort arbejde af lokale borgere. Det er meget positivt. I tråd med fremtiden Orla Hav har flere gange i den senere tid udtalt, at Nordjylland netop skal satse på turisme og oplevelser i fremtiden, og det er helt i tråd med den holdning, han kommer med opfordringen. - Det er flot, at man har skaffet så stort et beløb selv, og det virker også, som om man har afprøvet alle muligheder. Jeg ved ikke, om vi har ubrugte midler i en pulje til den slags i amtet, men det må vi se på, hvis vi får en ansøgning, siger Orla Hav. Arbejdsgruppen råder over 3,8 mio. kr. til projektet, og de manglende 310.000 kr. skulle dække udgiften til en grusbelagt sti på Bygholmdæmningen fra Gøttrupholmevejs udmunding til besøgscenteret. De mange penge kommer dels fra Fjerritslev Kommune med 1 mio. kr., Indenrigsministeriet med 1 mio. kr., Leaderplus-midler fra EU på 900.000 kr., 500.000 kr. fra Egnsbank Han Herreds Fond, 250.000 kr. fra Friluftsrådet og godt 200.000 kr. fra en lokal husstandsindsamling.