Orla Hav: Vi skal have en mere ligelig udvikling i hele landet

Orla Hav efterlyser en ny lov, der favorisere investeringer i de dele af landet, der ligger langt fra København

Erhvervspolitik 15. februar 2005 00:01

- Jeg glæder mig naturligvis over, at de store banker og realkreditinstitutter kan berette om en stor stigning i investeringerne i det nordjyske erhvervsliv. Men det mindsker ikke behovet for, at der fra Christiansborg bliver taget initiativer til at styrke udviklingen i Nordjylland, sådan som flere politikere bebudede i valgkampen. Det siger amtsborgmester Orla Hav efter at bl.a. regionsdirektør Erik B. Hansen fra Danske Bank i Nordjylland i går kunne oplyse, at alene den Danske Bank i de seneste tre måneder har ydet erhvervslån for knap en halv milliard kroner og givet tilsagn om yderligere en halv milliard kroner i lån til nordjyske virksomheder, der investerer i fremtiden. Orla Hav peger på, at når der i den seneste halve snes år er sket en voldsom vækst i hovedstadsområdet, skyldes det i høj grad, at staten siden midten af 1990erne har investeret et tocifret milliardbeløb i hovedstadsområdet. Inden da var hovedstadsområdet faktisk præget af stagnation. Men så begyndte politikerne på Christiansborg målrettet at sætte store projekter i værk, der kunne sætte skub i udviklingen i Øresundsregionen. Det gælder bl.a. Øresundsforebindelsen, metroen og mange andre store anlægsinvesteringer i hovedstadsområdet - For at rigtigt at sætte skub i udviklingen skal både den private og den offentlige sektor arbejde i samme retning, og her har vi et stærkt behov for, at statens bevillinger i højere grad kommer hele landet til gode, påpeger Orla Hav. Hvis ikke de statslige og private investeringer i Nordjylland stiger i de kommende år, vil der i fremtiden blive færre arbejdspladser i fremtiden til veluddannede unge nordjyder. - Det vil være meget alvorligt, for så sker der et brain-drain til hovedstaden, og det er en stor hindring for den fremtidige udvikling i Nordjylland: Jeg efterlyser derfor, at landspolitikerne gennemfører en lovgivning, der på en eller anden måde kan favorisere investeringer i de dele af Danmark, som ligger langt fra København. På den måde kan vi i fremtiden se en mere ligelig udvikling i hele landet, understreger Orla Hav. Derudover ønsker Orla Hav også flere statslige arbejdspladser i Nordjylland - eksempelvis at Kort-og Matrikelstyrelsen flytter til Aalborg. Sidst men ikke mindst er det af stor betydning, at de nye regioner får lov til at bevare den rolle som amterne har i dag, når det gælder den fremtidige erhvervsudvkling. - Det vil være meget uheldigt, hvis koordineringen af den fremtidige erhvervsudvikling i de enkelte regioner ikke fortsat kan være forankret decentralt i regionerne. Hvis den fremtidige udvikling skal styres af mennesker, der har deres kontorer i København, vil de i sagens natur have en helt anden tilgang til udviklingen end os, der bor her, og som er afhængige af, at vi får sat en udvikling i gang, understreger Orla Hav.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...