Orm i træværket

?Jeg bor i et gammelt byhus fra 1919. Hele min loftetage, spær, bjælker og gulvbræder er rimeligt hårdt angrebet af borebiller. Der er aktivitet i de små kræ, der er små stakke af frisk "borestøv". Kender du et effektivt og billigt middel, jeg kan sprøjte på træværket for at udrydde billerne? Min loft etage er ikke beboet, så det betyder ikke noget at det lugter lidt. Jeg håber du kan hjælpe mig, på forhånd tak. Knud Peder Andersen !Kære Knud Peder Andersen - da jeg var barn, hed det sig, at man bare skulle sprøjte træværket ind i petroleum. Men det virker ikke, med mindre du dypper hele huset, så djævelskabet drukner. Der er imidlertid mange andre måder at komme borebillerne til livs på. Men inden da, skal vi så ikke lige slå fast, at borebiller er det samme, som vi ofte kalder orm - træorm. Den lille borebille, som kun lever i få dage, lægger nemlig sine æg i små sprækker i træværket, hvor de klækkes og bliver til larver, som gnaver sig ind i træet. Det er herefter larvernes grumme skæbne at æde sig langsomt fremad igennem de bløde dele af træet. I årevis laver de ikke andet end at æde og skide i blinde - der er kun én vej frem, for bagude bliver den smalle gang hele tiden blokeret af dens egne ekskrementer. Efter 4-6 rædselsfulde år forpupper larven sig og bliver endelig til en lille borebille, som kan flyve ud i verden, hvor den lynhurtigt lægger 40-60 æg - og så lægger fjolset sig til at dø. Nå, men det er altså ikke billerne, men deres larver, som ødelægger vores træværk. Og larverne trives kun, hvis der er en tilpas høj fugtighed i træet - 11 pct og opefter. Hvis man bringer fugtigheden i træet ned på 10 pct eller mindre, vil larverne altså langsomt dø ud. I et morderne hus med centralvarme og fornuftig ventilation bør det ikke være noget problem - her bør fugtigheden være 8-9 pct. Ormeangreb i møbler går altså i sig selv, hvis blot man sørger for et permanent fornuftigt klima i huset. Først går larverne på "stand by", og efter et par år dør de. Men i uopvarmede loftsrum med ringe ventilation kan der let være 14-18 pct fugt i træet, og så har vi problemerne. Og de kan med min viden kun løses ad kemisk vej - produktet hedder Boracol 20. Det er en opløsning med grundstoffet bor, som pensles eller sprøjtes på træværket. Larverne dør ikke umiddlebart - heller ikke når de ganver sig ud af træet for at blive til biller. Under denne "sidste rejse" ud i friheden, tager de nemlig ikke næring til sig. Men den nye generation af larver vil dø, når de gnaver sig ind i træet. Det vil derfor vare fire-seks år, før den sidste larve er død og træet kan erklæres rent. Boracol 20 kan købes igennem byggemarkeder for noget i retning af 120 kroner pr. liter - der skal bruges 0,5 liter pr, kvadratmeter overflade. FIrmaet Lavtox i Vejle (75 82 50 33) anviser nærmeste forhandler.