Ornitologer til kamp for feltstation

VEJLERNE:Skov- og Naturstyrelsen har besluttet at nedlægge den videnskabelige feltstation i Vejlerne, og det vækker bestyrtelse i Dansk Ornitologisk Forening (DOF). - Det er et meget negativt signal at sende befolkningen i forhold til at passe på et af Nordeuropas vigtigste fugleområder, skriver foreningens formand Christian Hjorth, i en appel til miljøminster Hans Chr. Schmidt (V) om at bevare feltstationen. - Hvis man sløjfer stationen, som har overvåget fugleliv og natur i Vejlerne siden 1978, mister man fingeren på pulsen i området, og det på det værst tænkelige tidspunkt, siger formanden. - Inden 1. oktober 2005 skal der sendes ansøgning til EU om Life-midler til naturgenopretning, som vil sikre bedre vandkvalitet og endnu bedre fugleliv i Vejlerne, forklarer han. Forundersøgelserne er for længst i gang i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands og Viborg amter samt Aage V. Jensens Fonde, ejerne af det 6000 ha store reservat. - Uden feltstationen bliver det svært at vælge den rigtige løsning og følge op på den, siger Christian Hjorth.