Otte års fængsel for knivdrab

39-årige Brian Mose Kristensen dømt for drab ved Aalbæk Station

AALBORG:Den 39-årige Brian Mose Kristensen blev i går ved Vestre Landsret i Aalborg idømt otte års ubetinget fængsel. Baggrunden for det var, at Brian Mose Kristensen af et nævningeting blev kendt skyldig i knivdrabet på den 48-årige Ricardo Warberg fra Aalbæk. Episoden fandt sted 13. august 2005 på Aalbæk Station. Her ventede Brian Mose Kristensen på toget til Skagen, da Ricardo Warberg indfandt sig på perronen. En gammel uoverensstemmelse mellem de to - angiveligt om et beløb på cirka 1000 kroner - udviklede sig pludseligt, og det kom til håndgemæng. I forbindelse med tumulten trak Brian Mose Kristensen en foldekniv op af lommen, og han stødte den ind i venstre side af brystkassen på sit offer. Ricardo Warberg blev hårdt såret af knivstikket og tumlede væk fra stedet, inden han kort efter segnede omkuld på et nærliggende fortov. Knivstikket ødelagde Ricardo Warbergs lungepulsåre, og han døde derfor af knivstikket, inden ambulancen nåede sygehuset i Frederikshavn. Påstod nødværge Foran nævningetinget forklarede Brian Mose Kristensen, at han havde handlet i nødværge, da han følte sig truet på livet i forbindelse med slagsmålet. Nævningene fandt dog frem til, at Brian Mose Kristensen ikke havde handlet i nødværge i den pågældende situation, og han blev derfor dømt for vold med døden til følge. Straffen blev i øvrigt skærpet at to omstændigheder. For det første var volden af særlig farlig karakter, og for det andet har Brian Mose Kristensen flere tidligere voldsdomme. Heriblandt også tilfælde med brug af kniv. De otte års fængsel blev altså derfor den konklusion som nævningene og de tre landsretsdommere nåede frem til. Brian Mose Kristensen udbad sig betænkningstid med hensyn til, om han ville modtage eller anke dommen.