EMNER

Otte æresmedlemmer udnævnt i en boldklub

UNDERSTED:I forbindelse med generalforsamlingen i Understed Idrætsforening blev der udnævnt ikke færre end otte æresmedlemmer. De otte er Anne Lise og Børge Strandhave, Edith og Jørgen Karlsen, Karen og Per Jelsbak samt Jette og Egon Larsen. Det er mange år siden, at der sidst er blevet udnævnt æresmedlemmer i foreningen, tidligere kun to-tre personer. De otte har alle gennem en årrække ydet en stor indsats for foreningen - og gør det stadig. De vil ved årets sommerfest blive hædret på behørig vis. På generalforsamlingen, der havde samlet 30 deltagere, aflagde formanden. Børge Strandhave en beretning, der var præget af både positive og negative ting. Han nævnte, at der havde været en del problemer, da foreningen pludselig mistede sin kasserer på grund af dødsfald. Foreningen fik hjælp af Sæby Kommune, så det hele nu er på plads. Vibeke Christensen overtog kassere-posten resten af året ud med hjælp af hele bestyrelsen. Formanden understregede, at 2003 bliver et spareår, efter at der sidste år skete renovering på en række områder udendørs. Videre takkede han mange gode hjælpere i svømmeafdelingen, cafeterietudvalget , amatørskuespillerne, sponsorer og de mange frivillige, som lægger et stort stykke arbejde i foreningen på en række områder. Børge Strandhave tilføjede, at foreningens bankospil er med til at rette økononomien op og foreningens mest indtægtsgivende aktivitet. Desuden oplyste han, at der holdes sommerfest 1.-3. august . Brian Strøm forelagde regnskabet, som både viste positive og negative sider og blev enstemmigt godkendt. Ny træner Brian Strøm aflagde også fodboldafdelingens beretning om fodbold. Der var ikke det helt store at prale af. - Vi er nu i serie 4 og 5. Det kunne være bedre. Der er ansat en ny træner, nemlig Flemming Gårdboe, Stenhøj. Til bestyrelsen nyvalgtes Leif Jensen og Nielsen i stedet for Brian Strøm og Vibeke Christensen, der ikke ønskede at fortsætte. Bruno Bülow genvalgtes. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Børge Strandhave som formand, Bruno Bülov som næstformand, Leif Jensen som kasserer og Merete Mortensen som sekretær. Desuden er Niels Jensen medlem af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanter er Egon Larsen og Per Jelsbak.