Lokalpolitik

Otte ansatte på rådhuset på vej sydpå

Nyt samarbejde på vej mellem Skagen og Frederikshavn kommuner

SKAGEN:Der har de seneste dage været forhandlinger mellem Skagen og Frederikshavn kommuner om et nyt mellemkommunalt samarbejde vedrørende lønfunktioner. Det oplyser Skagens kommunaldirektør Johan Hessellund, som har haft flere møder med sin kollega i Frederikshavn, ligesom planerne også midt i denne uge har været drøftet på borgmesterniveau i de to kommuner. - Der er ikke vedtaget noget endnu, og det er selvfølgelig noget, som skal behandles i både økonomiudvalg og byråd, ligesom det også skal godkendes af Indenrigsministeriet, men hvis det hele falder på plads, er det planen, at de fire medarbejdere på lønkontoret i Skagen skal flytte til rådhuset i Frederikshavn omkring 1. august, oplyser Johan Hessellund. Det vil betyde, at man ikke i Skagen besætter den nuværende ledige faglige lederstilling på lønkontoret, men i stedet fremover får ledet lønkontoret i en fuldt integreret ordning med Frederikshavn. - Vi betaler så Frederikshavn et eller andet beløb for at klare ledelsesopgaven, men der er altså mange papirer, der skal på plads, før vi er nået så langt, siger kommunaldirektøren. Skattefolk flytter også Samtidig er der også lagt op til flytning af ansatte fra Skagen til Frederikshavn i forbindelse med det nuværende skattesamarbejde. - Vi fusionerede jo på skatteområdet per 1. juli 2001, og der har vi altså nu halvandet års erfaring, som blandt andet siger os, at det vil være en mere hensigtmæssig løsning, at samtlige skattemedarbejdere sad sammen i Frederikshavn. - Vi arbejder derfor nu på at flytte de tre medarbejdere, der er tilbage i det, der handler om lønmodtagerligning i Skagen, til Frederikshavn omkring 1. juli, og det er så ved samme lejlighed planen at flytte yderligere en skattemedarbejder, der i første omgang fik lov til at blive i Skagen, til rådhuset i Frederikshavn, fortæller Johan Hessellund. Disse organisatoriske ændringer vil betyde, at der til den tid ikke længere rent fysisk vil være en skatteafdeling i Skagen, men der vil stadig være en række skattemedarbejdere, der er ansat ved og lønnet af Skagen Kommune. De vil bare rent fysisk fremover befinde sig på rådhuset i Frederikshavn, hvad der også er i overensstemmelse med de aftaler, som Skagen sammen med Frederikshavn, Sæby og Læsø indgik i forbindelse med fusionen forrige år. Det nye samarbejde om lønspørgsmål, som man nu forsøger at få på plads bliver til gengæld kun et samarbejde mellem Frederikshavn og Skagen, sådan som det ser ud lige i øjeblikket. Skattefolkenes flytning til Frederikshavn vil for øvrigt ikke betyde, at borgerne i Skagen Kommune ikke fremover vil kunne få løst en række skatteopgaver lokalt. Det vil bare i fremtiden ske via de ansatte i servicebutikken på rådhuset i Skagen.