otte Filialer og en bogbus lukker

[ Folkebibliotekerne i Mariagerfjord Kommune koster i 2007 godt 17 mio. kr. [ Budgettet for bibliotekerne er reduceret med 361.000 kr. i forhold til de fire kommuners udgifter i 2006. Politikerne i kultur- og fritidsudvalget har formelt vedtaget en ny biblioteksstruktur, som blandt andet ville betyde lukning af otte filialer: Øster Hurup, Veddum, Skelund, Oue, Rostrup, Valsgaard, Vebbestrup og Astrup. [ Desuden lukker Hobro Biblioteks bogbus. [ Til gengæld øges åbningstiden i afdelingerne i Hadsund, Mariager og Arden. Åbningstimer i dag er: [ Arden: 24 timer [ Mariager: 27 timer. [ Hadsund: 29 timer. [ Hobro: 50 timer. [ I kraft af besparelser på lønninger agter man at forøge indkøbet af materialer med 100.000 kr. [ I 2004 brugte de fire fjordkommuner i snit 386 kr. pr. indbygger på bibliotekerne. Landsgennemsnittet var 404 kroner. [ Også i 2007 ligger fjordkommunens biblioteksvæsen i den økonomisk set dårligste halvdel.

Forsiden