Hospitaler

Otte fyringer og ni opsigelser på intensiv i Hjørring

15 af 35 sygeplejersker er rejst siden september - nu får sygehuset flere læger og intensivsenge

NORDJYLLAND:Seks af 34 intensivsygeplejersker og to sygehjælpere fik i oktober sidste år fyresedlen fra intensivafdelingen på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. De ansatte mistede deres job, fordi antallet af senge til intensivpatienter blev skåret kraftigt ned på grund af manglen på læger på afdelingen. Siden har ni erfarne sygeplejersker sagt deres stilling op på afdelingen. 15 af 35 sygeplejersker er dermed forsvundet siden efteråret. - Nogle er rejst til andre sygehuse til andre stillinger. Andre har sagt op uden at have fået andet job, siger fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på narkose- og intensivafdelingerne på amtets sygehuse, Leif Strickertsson. Han oplyser, at stillingerne for de ni sygeplejersker, der er rejst, er besat igen - for størstepartens vedkommende med forholdsvis nyuddannede sygeplejersker og sygeplejersker uden den intensiv-specialicering, som mange af afdelingens sygeplejersker tidligere har haft. De fyredes anciennitet på afdelingen i Hjørring var mellem 17 og 28 år, og fyringerne efterlod stor frustration hos plejepersonalet, som også i efteråret nedlagde arbejdet. Siden har ni ansatte altså valgt at rejse. En læge ansat - Jeg kender ikke tallet, siger Flemming Knudsern, chefen for Anæstesisektor Nordjylland, om de ni sygeplejersker, der har sagt op. - Men jeg tror, at der er god chance for, at en del af det personale, som er rejst, vil komme tilbage, fordi solen faktisk er ved at stå op over sygehuset i Hjørring igen. Vi arbejder på at åbne flere senge på intensivafdelingen, fordi vi har udsigt til at få flere læger. Vi har bl.a. ansat en overlæge fra Norge, som begynder 1. september, og der er efter min vurdering gode chancer for at kunne ansætte endnu en eller flere inden længe, siger Flemming Knudsen. Han oplyser, at antallet af overlæger i efteråret således vil være oppe på seks-syv på narkose- og intensivafdelingen, som er normeret til ti overlæger og en administrerende overlæge. Dengang krisen kradsede allermest efter interne samarbejdsproblemer og efterfølgende afskedigelse af plejepersonale, var der fire overlæger på afdelingen. Da det så allerværst ud, var afdelingen i følge Flemming Knudsen lukningstruet. Sengemangel - Der er nu fire intensivsenge og to opvågningssenge på intensivafdelingen i Hjørring, og vi åbner snart endnu to intensivsenge. Jeg regner med, at otte senge til intensivpatienter er klar indenfor et år, siger Flemming Knudsen. Han fastholder, at det var nødvendigt at afskedige plejepersonale sidste efterår, fordi de få læger på afdelingen ikke både kunne arbejde ud fra et fuldt operationsprogram og samtidig passe en større intensivafdeling, hvis de også skulle overholde arbejdsmiljøloven. - Og jeg tror ikke, det bliver et problem at rekruttere plejepersonale, når vi snart får flere senge. Der vil komme nyt personale, og jeg tror også, at noget af det tidligere personale vil vende tilbage, siger Flemming Knudsen. Fra politisk side er der ønske om, at antallet af intensivsenge øges i amtet, som gennem længere tid har manglet intensivsenge. Når der har været særligt meget pres på, er patienter nogle gange blevet kørt til sygehuse i f.eks. Randers, Skejby og Viborg, og formanden for sundhedsudvalget Karl Bornhøft (SF) har tidligere udtalt til NORDJYSKE, at han gerne ser, at kapaciteten i Nordjylland øges. I amtet arbejdes der i øvrigt på at sammenligne driften af bl.a. intensivområdet med driften af samme område i andre amter. En undersøgelse som ventes færdig i efteråret.