Turisme

Otte kommuner går sammen om turismen

Aalestrup med i ny turist-organisation, der bgeynder sit virke ved årsskiftet

AALESTRUP:En ny fælles struktur for turismen på Viborg-egnen, som vil dække Aalestrup, Møldrup, Bjerringbro, Hvorslev, Karup, Kjellerup, Tjele og Viborg Kommuner er på trapperne. Med henblik på bedre at kunne udnytte de fælles ressourcer og imødekomme forandringerne indenfor turistbranchen har Destination Viborg-egnen og Viborg Turistbureau besluttet at indlede et nyt samarbejde, som træder i kraft ved årsskiftet 2004. Med i planerne indgår en fælles bestyrelse og en fælles udførende organisation med fælles mål og midler under navnet Viborg-egnens Turistråd. Forslaget til den nye struktur er sendt til behandling i de otte medlemskommuner samt i Destination Viborg-egnen. Formålet med turistsamarbejdet er at få flest mulige midler til markedsføringen, så den kan blive styrket. Desuden handler det om optimal udnyttelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer, en fælles organisation med kontakt til turisterhvervet, turisterne og samarbejdspartnere samt et bedre fagligt miljø med større mulighed for udveksling af ideer og erfaringer og endelig en samlet profilering overfor interne og eksterne samarbejdspartnere. Beslutningen om den ny, fælles struktur blev besluttet på et møde i august. Oplægget er udarbejdet af de to bestyrelser i fællesskab. Bureauchef Britta Leth udnævnes til turistchef og destinationskoordinator Alice Bank Mikkelsen til marketingschef. Borgmester Hans Jørgen Hørning, Kjellerup, bliver formand for Viborg-egnens Turistråd, mens Søren Hjorthøj Nielsen, der er nuværende formand for Turistforening for Viborg og Omegn, får status af næstformand i den nye struktur.