Arbejdsulykker

Otte millioner kr. til medlemmerne

Stadig alt for mange arbejdsulykker i Vesthimmerland

Lene Haugbølle, for­mand for 3F Midtfjord er til­freds med den nye over­ens­komst, der be­rø­rer om­kring 4100 af for­bun­dets med­lem­mer. Det er bl.a. for­bed­rin­ger på pen­sions­om­rå­det, bar­sels­or­lo­ven, tillidsmandsuddannelsen og en hæ­vel­se af mind­ste­løn­nen, der får ros fra for­man­den.

Lene Haugbølle, for­mand for 3F Midtfjord er til­freds med den nye over­ens­komst, der be­rø­rer om­kring 4100 af for­bun­dets med­lem­mer. Det er bl.a. for­bed­rin­ger på pen­sions­om­rå­det, bar­sels­or­lo­ven, tillidsmandsuddannelsen og en hæ­vel­se af mind­ste­løn­nen, der får ros fra for­man­den.

VESTHIMMERLAND:Fire millioner kroner. Det er det beløb 3F Midtfjord sidste år hentede hjem i erstatninger til medlemmer, der på deres arbejde blev udsat for en ulykke eller en arbejdsskade. Erstatningen er dog kun et plaster på et sår, som formanden for 3F Midtfjord, Lene Haugbølle, helst er helt foruden. - Desværre ser vi stadigvæk, at vore medlemmer er udsat for arbejdsulykker eller arbejdsskader. På fagforeningens generalforsamling forleden i Farsø noterede hun sig, at 3F Midtfjord har hentet yderligere fire millioner hjem til medlemmer som følge af faglige sager, udbetaling af gruppeliv eller andre forsikringssummer. Flere sager 3F Midtfjord oplever stadig stigende sagsmængder. Det gælder både for arbejdsskadesager og arbejdsbetingede lidelser. - Vi oplever desværre til stadighed, at arbejdsgivere ikke overholder deres forpligtelse til anmeldelse af arbejdsulykker. Det er jo vore medlemmer, der går glip af erstatning. Det kniber også med at få de praktiserende læger til at anmelde arbejdsbetingede lidelser. Hertil kommer utrolig lang ventetid på afgørelser i Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. De lange ventetider udgør en urimelig belastning for vore medlemmer, fastslog Lene Haugbølle. Muhammed gjorde ondt Muhammedkrisen satte sine spor i Vesthimmerland, hvor Bislev Mejeri fyrede hovedparten af sine ansatte. - Inden krisen var mejeriet i forvejen lukningstruet, fordi Arla havde planer om at flytte produktionen til Saudi-Arabien. Vi håber, at de planer nu er skrinlagt, så vi kan bevare de gode arbejdspladser i vort område, understregede Lene Haugbølle. Østarbejdere snydt Lene Haugbølle omtalte det stærkt stigende antal østarbejdere, som arbejder inden for 3F Midtfjords område. - Mange af østarbejderne bliver snydt - enten ved at de arbejder mange timer pr. uge og kun får betalt overenskomstens mindsteløn for 37 timer pr. uge eller ved, at de yder urimeligt høje tilbagebetalinger til arbejdsgiveren for transport, bolig, kost og papirarbejde. Vi har i vor afdeling dokumentation for en tilbagebetaling på næsten 7800 kr. om måneden til arbejdsgiveren, påpegede Lene Haugbølle, der pointerede at problemerne opstår fordi medarbejderne fra østlandene ikke tør gøre krav på deres overenskomstmæssige rettigheder. - Og de tør heller ikke gå til en fagforening af frygt for at blive smidt ud af landet. Det har ført til flere politianmeldelser og henvendelser til Skat. - Vi har ikke har noget imod udenlandsk arbejdskraft, med arbejdet skal foregå på danske vilkår, fastslog Lene Haugbøllle. En af årets store sager handler om underbetaling af rengøringsassistenter. - Nogle gange har vi haft den opfattelse, at rengøringsassistenter med anden etnisk baggrund automatisk er blevet underbetalt, for når vi kontakter virksomheden, siger de, at det var en fejl og udbetaler straks det tilgodehavende beløb. Men hvad med dem, der ikke har kontaktet 3F Midtfjord? Jeg er sikker på, at rigtig mange er blevet snydt, siger hun.