Otte nye buskort til skoleelever

Flere vejstrækninger er erklæret trafikfarlige for skoleelever.

Det kommer til at koste Rebild Kommune otte nye buskort eller i alt 1280 kr., at nogle flere vejstrækninger er blevet vurderet som trafikfarlige skoleveje. Det drejer sig om strækningen fra Skaarupvej 13 til 68 til Ravnkilde Skole, strækningen fra Gerding by til Blenstrup Skole og strækningen fra Lyngbyvej 46 ad Stubberhøjvej til Hellum Skole. Desuden skal der laves trafiktællinger for at vurdere, om strækningerne ved Gerding og Blenstrup også er farlige for elever over 6. klasse.