Lokalpolitik

Otte parate til at genopstille i Brovst

Tre byrådsmedlemmer stopper - de seks øvrige har endnu ikke besluttet sig

BROVST:Otte af de 17 medlemmer af Brovst Byråd er klar til at genopstille, når der i november skal vælges kommunalbestyrelse til den kommende storkommune bestående af Pandrup, Aabybro, Fjerritslev og Brovst kommuner. Det viser et rundspørge, som NORDJYSKE har foretaget. Tre politikere har besluttet sig for ikke at genopstille. De seks resterende har endnu ikke afgjort, om de vil fortsætte. Venstre mest afklaret Størst afklarethed er der i Venstres seks-mands gruppe. Her har fem besluttet at fortsætte: borgmester Mogens Gade, Helle Bak Andreasen, Henry Kronborg, Kurt Mølgaard og Mogens Richter Pedersen. Det sjette medlem, 78-årige Aksel Vad, stopper, når den nuværende byrådsperiode udløber til januar 2007. Til den tid har han været med i kommunalpolitik i 32 år. Af de syv socialdemokratiske byrådsmedlemmer har to besluttet at fortsætte: gruppeformand Susanne Hjort Hansen og Kim Levisen. To har besluttet at stoppe: Gerda Nielsen og Jørgen Winther. De tre øvrige, Erling Jacobsen, Kaja Stavad og Bente Pedersen, har endnu ikke besluttet sig. Kim Bennike fra Dansk Folkeparti fortsætter, og han stiller også op til det nye regionsråd. Jens Dahl og Leif Madsen fra Liste T (Borgerliste for Brovst Kommune) har endnu ikke besluttet sig. Det samme gælder Ragnhild Poulsen fra Liste L1 (Borgerliste for Skovsgård-området). 27 medlemmer Valget til byrådet for den kommende storkommune finder sted tirsdag 15. november. Der skal vælges 27 medlemmer mod 17 nu i hver af de fire kommunalbestyrelser. Det nye byråd skal i 2006 fungere som sammenlægningsudvalg. De fire nuværende byråd i Jammerbugt-området får deres funktionsperiode forlænget fra fire til fem år frem til 1. januar 2007, når det nye byråd for storkommunen træder i funktion.