Otte stenalderhuse i Rønbjerg

Spor efter 4000 år gamle huse undersøgt - nu laves der golfbane

Forrest ses en hustomt fra ældre bronzealder - og bagerst en tomt fra sen-bondestenalderen.

Forrest ses en hustomt fra ældre bronzealder - og bagerst en tomt fra sen-bondestenalderen.

RØNBJERG:Om nogle måneder dukker der en ny ni hullers golfbane op i Rønbjerg. Det er feriecentret DanParcs, der er ved at etablere golfbanen, som kommer til at ligge lige ved siden af centret. Men inden spaden for nylig blev sat i jorden, så har museumsfolkene på museet i Aars haft lejlighed til at finkæmme det store område, hvor der snart er greens, søer, teesteder og bunkers. Og den finkæmning er der kommet fremragende resultater ud af, siger arkæolog Niels Therkildsen fra museet. Blandt andet har han og de øvrige tre medarbejdere fra museet fundet meget, meget tydelige spor af otte stenalderhuse. Det vil sige huse, der er omkring 4000 år gamle. Der er desuden fundet rester af seks huse fra bronzealderen. De fem huse er fra tiden omkring 1400 år før kristi fødsel - og det ene omkring 700 år før kristi fødsel. - Dateringerne på både stenalder- og bronzealderhusene skal dog tages med forbehold, idet vi endnu ikke har fået resultaterne af kulstof 14-prøverne, siger Niels Therkildsen, der glæder sig over at sporene efter stenalderhusene er så velbevarede. - Af de udgravninger vi har lavet i Vesthimmerland, så hører fundene i Rønbjerg absolut til blandt de allerbedste. Især sporene fra de store stolper, der bar husene er meget tydelige, siger Niels Therkildsen, der sammen med det øvrige ”gravehold” også har fundet en hel del flinteredskaber i udgravningen i Rønbjerg. Det største af stenalderhusene er hele 24 gange otte meter. Det betegner Niels Therkildsen som et stort hus på den tid. - Der har vel boet en familie på 12-15 medlemmer i huset, vurderer Niels Therkildsen, der er overbevist om, at de otte stenalderhuse ikke har været beboet på samme tid. Pladsen har været benyttet som boplads over lang tid. Niels Therkildsen glæder sig meget til at høre resultaterne af kulstof 14-metoden. - Vi har nemlig fundet trækul i det gamle ildsted i et af husene, og det kan give en meget nøjagtig datering, siger han. Alle sporene er nu slettet efter at gravemaskinerne er gået i gang med golfbanen. Men alle registreringerne i forbindelse med udgravningen i Rønbjerg er tegnet ind og skrevet ned på museet. Museet i Aars laver omkring 10 udgravninger om året.