Oue Kirke under restaurering

Til advent genåbner kirken, der moderniseres for tre mill. kroner

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Oue Kirke restaureres og genåbner til advent. Privatfoto.

OUE:I går måtte sognebørnene ty til konfirmandhuset for at komme til gudstjeneste i Oue. Det må sognebørnene også affinde sig med det næste halve års tid godt og vel. En gennemgribende restaurering af Oue Kirke for tre millioner kroner er netop gået i gang. Nylig til advent genåbner kirken - men gudstjenesterne fortsætter i konfirmandhuset. Håndværkerne piller alt inventar ned og sender alter og prædikestol til konservator. Ydermere skal kirkebænkene istandsættes for orme- og tørkeskader. Gulvets klinker skal lægges om, og trægulvene fornyes og gøres i stand. - Blandt andet plages kirken af orm i træværk i gulv, klinkerne er slidte og kirken kunne efterhånden ikke varmes ordentlig op, så man må sige, det er basale dele af kirken, som nu repareres, anfører sognepræst Paul Arnbak. Men ej heller orgelet går i reparationsmæssig øjemed fri. Kirkens uundværlige instrument må nemlig under kærlig behandling hos orgelbyggeren. Senere går også Nationalmuseets specialister i gang med at restaurere de gamle kalkmalerier. Midt i Middelalderen begravede man herremænd og godsejere i kirken. Men Nationalmuseet kigger leder også efter spor fra en fortid, der strækker sig næsten tilbage til vikingetiden. Det gør man ved at kigge i og ikke mindst under gulvet. - Oue Kirke blev rent faktisk bygget inden 1100, og før den tid mener man, at der stod en trækirke på stedet. Man forventer, at døbefonden stod der, så derfor lukker Nationalmuseet selvfølgelig ikke for de underliggende lag uden at kigge grundigt efter, siger Paul Arnbak. Ud over orgelbygger, museumsfolk og konservatorer involverer restaureringen af Oue Kirke murere, tømrere og elektrikere, som har erfaring med at arbejde i kirkerum. - Det er en proces, som blev indledt for tre år siden, og så er det endda gået hurtigt, anfører Arnbak. Kirkelige handlinger For en præst, der har været vant til at prædike hver søndag i mere end 25 år, er det i sagens natur en meget gennemgribende proces, der nu finder sted, medgiver præsten. Først til advent kan sognebørnene igen forvente at kunne sidde i deres kirke og lytte til sognepræst Paul Arnbak, men hans prædikener behøver de nu ikke at gå glip af i Oue. I Skolemarken 11, ikke langt fra kirken, lægger konfirmandhuset rum til gudstjenesterne det næste halve års tid. Huset bygges op til almindelige gudstjenester. Blandt andet hænger kirkeskibet til skue oppe underloftet Derimod vil bryllupper indtil julemåneden utvivlsomt foregå i pastoratets anden kirke i Valsgaard. Begravelser kan dog delvist foregå lokalt - med den kirkelige handling i Valsgaard Kirke og dernæst jordfæstelse på Oue Kirkegård. - Det er en proces, som blev indledt for tre år siden, og så er det endda gået hurtigt, tilføjer Paul Arnbak. Menighedsrådet gennemfører restaureringen i samarbejde med arkitekt Erik Sørensen fra Brøggers Tegnestue i Fjellerad. Om valg af farver til kirkens inventar og lofter, så rummet kommer til at spille sammen med både de gamle kalkmalerier og nutiden, har man indledt et samarbejde med maleren Mogens Hoff.