Lokalpolitik

Ove C. klappet ud

FREDERIKSHAVN: En folkekær eks-borgmester sagde i går farvel til det politiske liv. Ove Christensen, 59, trådte ud af byrådet med udgangen af marts, og i går kappedes borgmestre, byrådsmedlemmer og embedsmænd ved afskedsreceptionen i byrådssalen om at uddele roser til politibetjenten, der ikke bare fik borgmesterkæden, men også erobrede det halve byråd ved valget i 1986. Den socialdemokratiske side fyldte dengang 12 af byrådets 21 stole, ikke mindst i kraft af et kanonvalg for Ove Christensensen. - Det når vi nok ikke igen, erkendte en af dem, der voksede frem i politik under Ove Christensen, den nuværende gruppeformand, Cai Møller. Blandt dem, der hyldede Ove Christensen, var den nuværende borgmester, Erik Sørensen. Han var dengang skattechef og dermed en af Ove Christensens embedsmænd, og huskede forgængerens skarpe evne til at analysere, hvornår en sag blev politisk. - Det er politik, og det har du ikke forstand på som embedsmand, lød en af hans standardbemærkninger, fortalte den fhv. embedsmand Erik Sørensen. - Du kunne lide magten, men du misbrugte den ikke, lød hans karakteristik af forgængeren. Ove Christensen blev i 1994 - efter sin borgmestertid - medlem af Kommunernes Landsforenings bestyrelse og formand for Kommunernes Pensionsforsikring og Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Blandt vennerne i KL-bestyrelsen var borgmester Vagn Rye Andersen (S), Horsens, og eksborgmester Else Købstrup (V), Hjørring, som ved receptionen i går begge kvitterede for godt kammeratskab. Side 2