Ovenpå og nedenunder

"Vindue uden udsigt"

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jane Aamund

Jane Aamund når i denne meget journalistiske og selvbiografisk orienterede roman ikke op på det niveau, hun har fundet i den argentinske slægtshistorie: "De grønne skove" og "Smeltediglen". Man kan måske undre sig over genrebetegnelsen: en roman, for faktisk er der tale om tre afsnit med forskellige hovedpersoner, og der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem dem. Men de har alle tre fælles motiv: tjenestepigernes vilkår eller sagt med tv-seriens ord: Upstais - Downstairs. Temaet er også gennemgående: tjenestepigernes vilje og evne til at indrette sig under skiftende vilkår. Det første afsnit fortæller om to filippinske pigers drømme om at bryde ud af deres filippinske hjems fattigdom, mens det andet er meget selvbiografisk med den aamundske families navne: Jane, Asger og Bjarke. Her fortælles om skiftende barnepiger på godt og ondt, mens besættelsestiden rumsterer omkring familien og familien som helhed går en problematisk tid i møde efter faderens konkurs. Her er især portrættet af den jyske mor meget smukt. Det tredje og sidste afsnit fortæller om en argentinsk, varmblodig pige, der tager med en ung kunstner til Danmark. Her spiller miljøsammenstødet den store rolle, men hun er en type, der kan klare sig selv i kraft af sit charmerende væsen og sin energi. Hun overlever i kraft af sin livsduelighed. I forord og efterord får vi at vide, at der er tale om kvinder, der har krydset Jane Aamunds vej. Bogens force er dels de tidshistoriske træk, dels dens tolerancetærskel, og man mærker indignationen. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Jane Aamund: "Vindue uden udsigt" 212 sider, 249 kroner People's Press.