EMNER

Over 200 thyboer faldt i slaget ved Nabe i 1657

350 års dagen markeres med kransenedlæg-gelse, foredrag og aftensang

Min­de­ste­nen for sla­get ved Nabe 3. ok­to­ber 1657 blev rejst på 300 års da­gen. På ons­dag er der gået yder­li­ge­re 50 år, og be­gi­ven­he­den mar­ke­res igen i Ag­ger med bl.a. kran­se­ned­læg­gel­se, fore­drag og af­ten­sang. Ar­kiv­fo­to

Min­de­ste­nen for sla­get ved Nabe 3. ok­to­ber 1657 blev rejst på 300 års da­gen. På ons­dag er der gået yder­li­ge­re 50 år, og be­gi­ven­he­den mar­ke­res igen i Ag­ger med bl.a. kran­se­ned­læg­gel­se, fore­drag og af­ten­sang. Ar­kiv­fo­to

AGGER:20. juni 1657 modtog den danske Kong Frederik III en krigserklæring fra den svenske Kong Karl X Gustav, der på dette tidspunkt opholdt sig i Polen, og som derfra sendte sine tropper mod den tysk-danske grænse. Danmark var ikke meget forberedt, og allerede 23. august kunne svenskekongen opslå sit hovedkvarter i Kolding, og 30. august var den nybyggede fæstning Frederiksodde (i dag Fredericia) indtaget. Herfra sendte svenskekongen nu sin hær mod alle dele af Jylland, hvor borgerne endvidere blev pålagt at betale udgifterne ved den svenske besættelse. 11. september var General Bøttcher nået ind i Aalborg i spidsen for 1800 mand, men allerede på vejen havde han sendt bud til thyboerne om at møde i Aalborg for at akkordere om den pålagte skat. Der mødte imidlertid ingen thyboer. I stedet var thyboerne ved at forberede sig på en svensk invasion under ledelse af Niels Lykke, der var godt kendte med egnen, idet han var søn af Jakob Lykke, der ejede Torp i Ræhr og Tandrup ved Bedsted. Landtransportvejen til og fra Thy gik dengang over Aggertangen, og derfor forskansede thyboerne sig dér. Nærmere bestemt ved den lille by Nabe, der lå vest for Vester-Agger, men som for længst er forsvundet i havet. Det sidste hus blev forladt i 1765. Da svenskerne ankom om morgenen 3. oktober, stod der ifølge fjenden 1500 forsvarere, mens lokale beretninger snarere tyder på 700-900. Ifølge samtidens beretninger faldt der 200 fodfolk og 80 ryttere, idet de dårligt udrustede forsvarere intet kunne stille op mod den svenske hær, der havde datidens bedste udrustning. Ved 300 års dagen for slaget ved Nabe blev der rejst en mindesten i Agger, foræret af gårdejer Chr. Kjærgaard fra Kjærgården, mens stenhuggerarbejdet blev betalt af Thyboforeningen i København. For afsløringen stod Historisk Samfund for Thisted Amt. Nu 50 år senere markeres begivenheden på årsdagen på onsdag aften med en kransenedlæggelse ved mindestenen af repræsentanter for Forsvaret, Hjemmeværnet, Thisted Kommune, Agger Beboerforening og efterkommere af de faldne ved slaget. Derefter samles man til aftensang i Agger Kirke, hvor museumsleder Jytte Nielsen indledningsvis fortæller om slaget 3. oktober 1657. Organist Hans Henrik Larsen spiller musik fra 1600-tallet, læge Villy Petersen, Vestervig, synger solo, og så er der salmer og bønner fra datidens salmebog ved sognepræst Jørgen Kjærgaard. Efterfølgende er beboerforeningen og menighedsrådet værter ved aftenkaffe i beboerhuset.