Lokalpolitik

Over 800 diskuterede fjordforbindelse

Flere end 800 mødte frem torsdag aften i Aalborg-hallen for at høre om og diskutere den tredje Limfjordsforbindelse. Se billeder

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Før aftenenens møde blev VVM-redegørelsen og andet materiale ivrigt studeret af de ca. 800 deltagere.

Klokken er ikke mange minutter over 18, før han sætter sig på niende række midtfor i den ellers tomme Aalborghal. Egon Poulsen fra Godthåb ville være sikker på at få en plads til Vejdirektoratets borgermøde i Aalborghallen om den tredje Limfjordsforbindelse i aftes. Så han kom næsten en time før mødets start, bevæbnet med den såkaldte VVM-redegørelse om de tre mulige linjeføringer, som netop nu er i offentlig høring. - Jeg kommer for at blive klogere, selv om jeg sådan set har afgjort, hvilken linjeføring jeg går ind for, fortæller han. Se billeder fra mødet her Når den pensionerede ingeniør støtter en Egholm-forbindelse, er der især to grunde til det. Den ene mere overordnet, den anden mere personlig: - Selv om jeg bor syd for fjorden, er jeg vendelbo, og jeg vil gerne sikre udvikling i Vendsyssel. Det gør en Egholm-forbindelse. Og så har jeg i mit arbejdsliv, hvor jeg fløj meget, tit oplevet, at kø ved tunnelen gjorde, at jeg ikke nåede mit fly. Faktisk valgte jeg ofte at flyve fra Tirstrup i stedet for Aalborg, fordi jeg dér kunne være sikker på at nå frem til lufthavnen til tiden, fortæller han. Rækkerne fyldes hurtigt Imens fyldes rækkerne omkring ham hurtigt. 800 tilhørere er der, da aftenens ordstyrer, rådmand Mariann Nørgaard, byder velkommen til et møde, hvor Vejdirektoratet først vil orientere om VVM-redegørelsen, og hvor der bagefter bliver debat. Det sidste, fastslår ordstyreren, "vil sige opklarende spørgsmål og gode ideer." Planlægningschef Ole Kirk fra Vejdirektoratet glæder sig over, at "så mange vil bruge en god sommeraften" på dette og overlader på scenen til tre af de fagfolk, der har arbejdet på VVM-redegørelsen. Ankermanden, projektleder Niels Korsgaard, er en korrekt embedsmand med slips. Han gennemgår med helt neutral stemme, hvor de tre mulige løsninger krydser gennem landskabet. - Motorvejen går så ind over en del af Aalborg Væddeløbsbane, fastslår han uden at fortrække en mine, da han beskriver den såkaldte Lindholm-løsnings forløb. Ny tunnel østpå Den eneste gang, der kommer antydning af, hvad mennesket bag projektlederen tænker, er, da han gennemgår den såkaldte paralleltunnel. Her skal den sydgående trafik benytte den nuværende tunnel, mens al nordgående trafik skal køre i den ny tunnel 60 meter østpå. Konstruktionen indebærer, at henholdsvis lokal og regional trafik skal skilles på veje, der krydser i flere niveauer - og det er for fagmanden tydeligvis noget andet end "blot" at tegne en helt ny motorvej gennem et jomfrueligt landskab: - Dette her er, forklarer han, lidt kompliceret, men det har også været ganske spændende at arbejde med. Støjkonsekvenser Civilingeniør Jakob Fryd fra Vejdirektoratet gennemgår støjkonsekvenserne af de tre forslag. Med en paralleltunnel vil flest boliger opleve støjbelastning, med en Egholm-løsning færrest (men dog stadig 5223). Tilhørerne lytter opmærksomt i stilhed. Der kommer en del mere liv i forsamlingen efter pausen, hvor mange hurtigt stiller sig i kø for at få ordet. Formanden for Hasseris Grundejerforening, Jens Ole Christensen, får både klapsalver og buh-råb, da han fremlægger foreningens ja til en Egholm-løsning - blot med den afgørende forskel, at motorvejen ud for Hasseris rykkes 500-800 meter vestpå. Udspillet - som har ført til udmeldelser af foreningen i protest - rummer, siger Jens Ole Christensen, et "ganske fint vejprojekt, som samtidig sikrer regional udvikling". Anders Wested fremprovokerer en umiddelbar markering fra forsamlingen: - De af jer, der synes, at enhver vestforbindelse vil ødelægge vores by, ræk hånden op. Der kommer rigtig mange hænder i vejret!!! Over 800 høringssvar Louise Faber, der har stiftet en borgerbevægelse mod en vestløsning, når kun at præsentere sig, før hun afbrydes - af klapsalver, tilsyneladende på grund af hendes initiativ. - Vejdirektoratet har anbefalet en Egholm-løsning, fordi den flytter mest trafik og sikrer mest udvikling. Men når østløsningen ikke omfatter veje til City Syd og lufthavnen, hvordan kan man så overhovedet sammenligne? spørger hun. Vejdirektoratets planlægningschef, Ole Kirk, svarer Louise Faber, at han ikke forstår, at hun læser VVM-redegørelsen sådan, at direktoratet anbefaler en vestløsning. - For eksempel kan man se, at vi klart skriver, at en østløsning er mest skånsom for miljøet. Der er simpelt hen ikke nogen af dem, vi foretrækker. Det overlader vi til andre, siger han. Når politikerne skal vælge, får de mange markeringer. Et par snese indlæg blev det til i aftes, før mødet sluttede. Og antallet af høringssvar er allerede nået over 800.