Lokalpolitik

Over tre millioner kroner i supplerende pension

SKAGEN KOMMUNE: Skagen Kommune har i 2004 udbetalt i alt cirka 3.143.000 kroner i supplende pensionsydelse til folkepensionister, som er berettigede til ydelsen. Det maksimale beløb per pensionist er af Socialministeriet fastsat til 5.100 kroner i 2004. Det oplyser borgmester Hans Rex (V) i et brev til Jørn Christensen, Aalbæk, der har benyttet muligheden for at stille spørgsmål til byrådet. Jørn Christensen ville også gerne vide, hvor mange penge Skagen Kommune har fået fra staten i 2004 til ældrecheck, og hertil oplyser borgmesteren, at den supplerende pensionsydelse er 100 procent statsfinansieret, hvilket betyder, at staten refunderer de udgifter, kommunerne har på området. Skagen Kommune har derfor fået samme beløb fra staten, som der er udbetalt til de folkepensionister, der er berettiget til ydelsen, og derfor har fået den udbetalt. Der blev i februar 2004 udbetalt supplerende pensionsydelse til cirka 465 borgere. I juli 2004 blev der udbetalt til cirka 450 borgere, hvoraf cirka halvdelen også modtog supplerende pensionsydelse i februar 2004 og derfor var "gengangere", mens den resterende del var nye modtagere. Grunden hertil er, at tildelingskriterierne blev ændret efter udbetalingen i februar 2004, således at personkredsen blev udvidet, og derfor modtog nogle pensionister en regulering i juli 2004. I alt er der ubetalt supplerende pensionsydelse til cirka 690 folkepensionister i Skagen Kommune.