Lokalpolitik

Overbelægningen skal ned

Regionspolitikere er enige om at tilgodese det medicinske område

Overbelægningen på de medicinske afdelinger skal ned. Det er alle i regionsrådet enige om. Arkivfoto

Overbelægningen på de medicinske afdelinger skal ned. Det er alle i regionsrådet enige om. Arkivfoto

NORDJYLLAND:I sommer gav overbelægning på nogle af de medicinske afdelinger på nordjyske sygehuse stor debat. Det problem skal mindskes i 2010. Det sker ved en satsning på det medicinske område. Samtidig har regionspolitikerne stor tiltro til, at etablering af nye akutmodtagelser i Thisted og Hjørring kan medvirke til at mindske problemet med overbelægning. - Jeg tror, at de ny akutmodtagelser kan aflaste de medicinske afdelinger, og det har der været enighed om at prioritere højt, siger den konservative Per Larsen. Alle syv politiske grupper i regionsrådet godkendte i går regionens forslag til budget. Til de nye akutmodtagelser bliver der afsat 20 millioner kroner. - Og de er vigtige. De nye modtagelser vil optimere patientforløbet, og de vil medvirke til, at vi undgår overbelægning, siger den radikale Vagn Kvist. - Langt størstedelen af de penge, som regionsrådet selv kan prioritere, går til det medicinske område, som efter min mening i flere år er blevet forsømt, siger Thomas Krog (SF). - Vi vil have akutmodtagelser tre steder i Nordjylland. Ud over i Aalborg er det i Thisted og Hjørring . Vi skal sikre, at der de tre steder er den ekspertise, så de akutte patienter får den hjælp, de har brug for, siger regionsrådets formand Ulla Astman (S) . I Aalborg etableres den nye akutmodtagelse i eksisterende bygninger, og i Hjørring og Thisted skal der laves tilbygninger. Yderligere har regionen planer om at lave såkaldte diagnostiske centre, der skal bidrage til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser på de medicinske afdelinger. De nye akutmodtagelser vil sluge en del af anlægsbudgettet, der bliver på knap 200 millioner kroner. Det er væsentligt mindre end i år, hvor der er omkring 300 millioner kroner. Håber på større anlægsbudget En væsentlig årsag til den nedskæring er, at regeringen har krævet, at regionen øremærker omkring 100 millioner kroner på anlægsbudgettet til et fremtidigt sygehusbyggeri. Flere regionsrådsmedlemmer talte før budgetforhandlingerne for et større anlægsbudget. Et af dem var Per Larsen: - Jeg er da glad for, at etableringen af de nye akutmodtagelser er prioriteret så højt. Tidligere har jeg argumenteret for et større anlægsbudget. Jeg ved ikke, om der fra regeringen kan komme flere økonomiske hjælpepakker. Sker det, kan der måske opstå en mulighed for at øge aktiviteten, siger Per Larsen. Også Kim Bennike fra Dansk Folkeparti har talt for at udvide anlægsbudgettet. Her har han haft støtte fra DF's gruppeformand på Christiansborg, Kristian Thulesen Dahl, der har argumenteret for at fremrykke sygehusprojekter. - Jeg håber stadig, at der kan opstå en mulighed for at fremrykke projekter. Det kan være opgaver, der egentlig er planlagt til 2011, siger Kim Bennike. Han nævner, at det f.eks. kunne være etablering af sundhedshuse, der bliver rykket frem.